Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Комунальний заклад «База спеціального медичного постачання»

Загальна інформація

Інформація про заклад
Комунальний заклад "База спеціального медичного постачання» (далі – База) – є обласним комунальним закладом охорони здоров’я спеціального призначення для забезпечення зберігання та обслуговування матеріальних цінностей державного матеріального резерву.
База створена рішенням звуженого засідання Вінницького облвиконкому №6-цт від 15 травня 1980 року, на виконання Постанови Ради Міністрів УРСР від 05 березня 1980 р. №158-006-цт та наказу МОЗ УРСР №31-цт від 20 березня 1980 року «Про створення баз спеціального медичного постачання».
База у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами, та розпорядженнями Президента України і Кабінету Міністрів України, інших центральних органів влади, Державного агентства резерву України, наказами Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом. База в межах своєї компетенції, організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
Код ЄДРПОУ 00180315
21036, м. Вінниця, вул.Писарева, 23
Електронна пошта smb_vin@ukr.net
Час роботи: 8-00 - 17-00 Вихідні: субота, неділя

Цілі діяльності
Метою діяльності Бази є: 1.Зберігання та обслуговування матеріальних цінностей державного матеріального резерву.
2.Організовує виконання затверджених Кабінетом Міністрів України завдань, щодо формування, зберігання, розміщення, відпуску, використання, та освіження (поновлення) запасів державного матеріального резерву, регіонального резерву лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, додержання нормативних умов їх кількісного та якісного стану.
3.Згідно з розпорядженнями центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним матеріальним резервом, проводить відпуск матеріальних цінностей з державного матеріального резерву.
4.Отримує матеріальні цінності за рахунок централізованих поставок МОЗ України, здійснює централізовані закупівлі матеріальних цінностей за кошти обласного бюджету.
5.Згідно наказів Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА отримує та видає імунобіологічні препарати лікувально-профілактичним закладам області, проводить моніторинг за їх використанням та забезпечує щомісячну звітність перед МОЗ України.
6.Забезпечує у межах своєї компетенції додержання порядку збереження державної таємниці.

Статут закладу
1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf
8.pdf
9.pdf
10.pdf
11.pdf
Структура закладу
1. Управління закладу:
- Директор
- Заступник директора
- Секретар-друкарка

2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності:
- Головний бухгалтер
- Заступник головного бухгалтера
- Головний спеціаліст (економіст)
- Головний спеціаліст (бухгалтер)
- Бухгалтер

2. Відділ медичних, бактерійних препаратів,
перев’язувальних матеріалів та деззасобів:
- Начальник відділу
- Головний спеціаліст
- Спеціаліст

3. Відділ медичної техніки, спеціального і
санітарно-господарського майна:
- Начальник відділу
- Спеціаліст
- Юрисконсульт
- Інженер

4. Епідеміологічний відділ:
- Лікар-епідеміолог
- Помічник лікаря-епідеміолога
- Бухгалтер

5. Господарча частина:
- Завідувач господарства
- Водій
- Прибиральниця службових приміщень
8326_shtatnii_rozpis_na_01_01__2021_r_.docx
shtatnii_rospis_2022_rik.pdf
Основні види діяльності та послуги
Основним видом діяльності КЗ "База спеціального медичного постачання" є зберігання та обслуговування матеріальних цінностей державного матеріального резерву.

Згідно наказів Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА отримує та видає імунобіологічні препарати лікувально-профілактичним закладам області ( в т.ч. для профілактики COVID-19), вироби медичного призначення, засобів індивідуального захисту, медикаментів та тестів для визначення COVSD-19, медичного обладнання, проводить моніторинг за їх використанням та забезпечує щомісячну звітність перед МОЗ України.

В 2021 році централізовано отримано:
імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення, засобів індивідуального захисту, медикаментів та тестів для визначення COVSD-19, медичного обладнання на загальну суму 220 млн. грн..

Послуг заклад не надає.