Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області
Головна сторінка

Задачі управління

Мета: реалізація державної та регіональної політики у сфері управління майном спільної власності територіальних громад області, що перебуває в управлінні обласної Ради, та державним майном, що в установленому законом порядку передане до сфери управління Вінницької обласної Ради.


Основними завданнями управління є:

-здійснення згідно чинного законодавства та в межах повноважень, визначених обласною Радою, функцій по управлінню майном спільної комунальної власності територіальних громад області та державним майном, що в установленому законом порядку передане до сфери управління Вінницької обласної Ради;

-введення реєстру об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

-надання методичної допомоги об’єктам спільної комунальної власності територіальних громад області з питань порядку здійснення обліку і руху майна;

-вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад області;

-організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;

-виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури спільної комунальної власності;

-підготовка проектів рішень сесій про продаж, передачу в оренду, або під заставу об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, а також придбання таких об’єктів та набуття права власності іншим способом;

-внесення пропозицій щодо застави майна, яке належить до спільної комунальної власності територіальних громад області;

-підготовка пропозицій щодо продажу об’єктів незавершеного будівництва та об’єктів, що потребують залучення інвестицій;

-підготовка пропозицій щодо розміщення органів виконавчої влади в нежитлових будинках та житлових приміщеннях, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області;

-здійснення обліку та контролю за використанням нежилого фонду органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області;

-подання на розгляд обласної Ради проектів договорів оренди майна; -організація та проведення конкурсів осіб, які звернулися з заявою про надання їм в оренду майна спільної власності територіальних громад області;

-від імені обласної Ради виступати стороною в договорах оренди, застави, концесії майна, та інших утод щодо майна, що є спільною власністю територіальних громад області;

-надання пропозицій про внесення змін та доповнень до Методики розрахунку та порядку використання орендної плати за користування майном спільної комунальної власності територіальних громад області;

-виступати орендодавцем будівель та споруд та іншого майна, що утримується на його балансі;

-підготовка пропозицій щодо створення підприємств та господарських товариств, до статутних фондів яких передається майно спільної комунальної власності територіальних громад області;

-участь у роботі комісії з приватизації майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області, у розробці планів його приватизації;

-участь у роботі конкурсних комісій по продажу частки майна та акцій господарських товариств, створених за наявністю частки майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області;

-здійснення аналізу діяльності підприємств, установ та організацій спільної комунальної власності територіальних громад області на предмет ефективності їх роботи та використання майна;

-встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій спільної комунальної власності територіазьних громад області;

-здійснення контролю за використанням та збереженням об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

-проведення списання основних засобів об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

-організація та участь у проведенні інвентаризацій об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;

-підготовка і внесення на розгляд обласної Ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації;

-організація виконання цих програм; подання обласній Раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна, що є спільною власністю територіальних громад області;

-підготовка матеріалів щодо приймання майна будь-яких форм власності у спільну власність територіальних громад області, забезпечення виконання рішень обласної Ради з цих питань;

-здійснення контролю за частками акцій, що належать до спільної власності територіальних громад області, в акціонерних товариствах, подання пропозицій згідно чинного законодавства про призначення осіб до складу наглядових рад;

-здійснення в межах своїх повноважень функцій по управлінню корпоративними правами територіальної громади області, участь в розробці завдання уповноваженим особам, отримання та аналіз звітності господарських товариств, в яких територіальна громада області має корпоративні права, отримання та аналіз звітів уповноважених осіб по виконанню завдань;

-здійснення в межах своїх повноважень функцій щодо концесійної та лізингової діяльності;

-оформлення в установленому порядку права власності на об’єкти нерухомого майна, що знаходяться на його балансі і контроль за виконанням аналогічних функцій підприємствами, установами, організаціями, що є спільною власністю територіальних громад області;

-вилучення та передача в користування та володіння майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області;

-заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій спільної комунальної власності територіальних громад області з питань збереження та ефективного використання майна;

-здійснення за дорученням обласної Ради інших повноважень, пов'язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад області, що належать до сфери управління обласної Ради.

banner 240x200px
Контакти
21100, м.Вінниця,
Хмельницьке шосе, буд.7
Тел. (0432) 66-11-17
Тел. (0432) 66-04-32
Тел. (0432) 66-14-08
Факс (0432) 66-06-27
Бухгалтерія (0432) 66-02-10
E-mail: uskv@ukr.net