Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області

Загальна інформація

knyzhka_vinnytsia.jpg (89.02 Kb)

УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Ідентифікаційний код 20098076
21100, м.Вінниця, Хмельницьке шосе, буд.7
Тел. (0432) 66-11-17
Тел. (0432) 66-04-32
Тел. (0432) 66-14-08
Факс (0432)66-06-27
Бухгалтерія (0432) 66-02-10

E-mail:uskv@ukr.net

Розклад роботи:
Понеділок - четверг з 8:00 до 17:00 години,
п'ятниця - з 8:00 до 16:00 години,
перерва на обід з 12:12 до 13:00 години,
вихідні дні - субота та неділя.


Графік особистого прийому громадянНачальник управління
Кушнір Сергій Іванович
тел.66-11-19

Заступник начальника з юридичних питань
Бойко Іван Григорович
Вівторок 14.00 - 16.00
П’ятниця 09.00 - 11.00
тел.66-11-19

Заступниця начальника управління з комунальної власності
Іващук Ольга Дмитрівна

тел.66-04-36

Заступник начальника управління з питань експлуатації будівель
Крот Віктор Васильович
Понеділок 09.00 –11.00
Четвер 09.00 – 11.00
тел.66-14-08

Цілі діяльності управління

Мета: реалізація державної та регіональної політики у сфері управління майном спільної власності територіальних громад області, що перебуває в управлінні обласної Ради, та державним майном, що в установленому законом порядку передане до сфери управління Вінницької обласної Ради.


ПОЛОЖЕННЯ
про управління спільної комунальної власності
територіальних громад Вінницької областіСтруктура управління

Структура та штатна чисельність управління спільної комунальної власності територіальних громад області

Основні види діяльності та послуги

Основними завданнями управління є:
-здійснення згідно чинного законодавства та в межах повноважень, визначених обласною Радою, функцій по управлінню майном спільної комунальної власності територіальних громад області та державним майном, що в установленому законом порядку передане до сфери управління Вінницької обласної Ради;
-введення реєстру об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;
-надання методичної допомоги об’єктам спільної комунальної власності територіальних громад області з питань порядку здійснення обліку і руху майна;
-вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до спільної комунальної власності територіальних громад області;
-організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;
-виконання або делегування на конкурсній основі генеральній будівельній організації (підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури спільної комунальної власності;
-підготовка проектів рішень сесій про продаж, передачу в оренду, або під заставу об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області, а також придбання таких об’єктів та набуття права власності іншим способом;
-внесення пропозицій щодо застави майна, яке належить до спільної комунальної власності територіальних громад області;
-підготовка пропозицій щодо продажу об’єктів незавершеного будівництва та об’єктів, що потребують залучення інвестицій;
-підготовка пропозицій щодо розміщення органів виконавчої влади в нежитлових будинках та житлових приміщеннях, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області;
-здійснення обліку та контролю за використанням нежилого фонду органами виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області;
-подання на розгляд обласної Ради проектів договорів оренди майна; -організація та проведення конкурсів осіб, які звернулися з заявою про надання їм в оренду майна спільної власності територіальних громад області;
-від імені обласної Ради виступати стороною в договорах оренди, застави, концесії майна, та інших утод щодо майна, що є спільною власністю територіальних громад області;
-надання пропозицій про внесення змін та доповнень до Методики розрахунку та порядку використання орендної плати за користування майном спільної комунальної власності територіальних громад області.
-виступати орендодавцем будівель та споруд та іншого майна, що утримується на його балансі;
-підготовка пропозицій щодо створення підприємств та господарських товариств, до статутних фондів яких передається майно спільної комунальної власності територіальних громад області;
-участь у роботі комісії з приватизації майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області, у розробці планів його приватизації;
-участь у роботі конкурсних комісій по продажу частки майна та акцій господарських товариств, створених за наявністю частки майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області;
-здійснення аналізу діяльності підприємств, установ та організацій спільної комунальної власності територіальних громад області на предмет ефективності їх роботи та використання майна;
-встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій спільної комунальної власності територіазьних громад області;
-здійснення контролю за використанням та збереженням об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;
-проведення списання основних засобів об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;
-організація та участь у проведенні інвентаризацій об’єктів спільної комунальної власності територіальних громад області;
-підготовка і внесення на розгляд обласної Ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; організація виконання цих програм; подання обласній Раді письмових звітів про хід та результати відчуження комунального майна, що є спільною власністю територіальних громад області;
-підготовка матеріалів щодо приймання майна будь-яких форм власності у спільну власність територіальних громад області, забезпечення виконання рішень обласної Ради з цих питань;
-здійснення контролю за частками акцій, що належать до спільної власності територіальних громад області, в акціонерних товариствах, подання пропозицій згідно чинного законодавства про призначення осіб до складу наглядових рад;
-здійснення в межах своїх повноважень функцій по управлінню корпоративними правами територіальної громади області, участь в розробці завдання уповноваженим особам, отримання та аналіз звітності господарських товариств, в яких територіальна громада області має корпоративні права, отримання та аналіз звітів уповноважених осіб по виконанню завдань;
-здійснення в межах своїх повноважень функцій щодо концесійної та лізингової діяльності;
-оформлення в установленому порядку права власності на об’єкти нерухомого майна, що знаходяться на його балансі і контроль за виконанням аналогічних функцій підприємствами, установами, організаціями, що є спільною власністю територіальних громад області;
-вилучення та передача в користування та володіння майна, що є спільною комунальною власністю територіальних громад області;
-заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій спільної комунальної власності територіальних громад області з питань збереження та ефективного використання майна;
-здійснення за дорученням обласної Ради інших повноважень, пов'язаних з управлінням майном спільної власності територіальних громад області, що належать до сфери управління обласної Ради.Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформаціюНОРМИ
витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію