Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

КНП "Хмільницька обласна лікарня відновного лікування Вінницької обласної Ради"

Інформація про фінансовий стан

Фінансова звітність. Реєстр боргових зобов'язань

Річні звіти


2022

Баланс річний 2022
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма№7д)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма№7м)0712020заг.фонд
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма№7м)0712020спец.фонд
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма№7м)0717361спец.фонд
Звіт про надходження і викор.інших надходжень спеціального фонду (форма№4-3м) 0712020
Звіт про надходження і викор.інших надходжень спеціального фонду (форма№4-3м) 0717361
Звіт про надходження та викор.коштів заг.фонду (форма№2д)
Звіт про надходження та викор.коштів заг.фонду (форма№2м)

Баланс 30 вересня 2022р.
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д) загальний фонд 2761070
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д) спеціальний фонд 2761070
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) загальний фонд 0712020
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) спеціальний фонд 0712020
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) спеціальний фонд 0717361
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д)2761070
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м)0712020
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м)0717361
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д)2761070
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)0712020

Баланс 30 червня 2022р.
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7м)заг.фонд 0712020
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма7д) заг.фонд.2761070
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(фориа 7м)спец.фонд 0712020
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма 7д)спец.фонд.2761070
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма 7м)спе.фонд 0717361
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма 4-3д)2761070
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма 4-3м)0717361
Звіт про надходження і вткористання інших надходжень спеціального фонду (форма 4-3м)0712020
Звіт про надходження та викори стання коштів загального фонду (форма 2д)2761070
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( форма2м)

фінансова звітність малого підприємства за 1 квартал 2022р.

звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.7м) 0712020 заг.фонд
звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.7м) 0712020 спец.фонд
звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.7м) 0717361 спец.фонд
звіт про надходження та викоритсання іншиз надходжень спеціального фонду (ф.4-3м) 0712020
звіт про надходження та викоритсання іншиз надходжень спеціального фонду (ф.4-3м) 0717361
звіт про надходження та викоритсання коштів загального фонду (ф.2м)

звіт про заборговансть за бюджетними коштами (ф.7д) заг.фонд
звіт про заборговансть за бюджетними коштами (ф.7д) спец.фонд
звіт про надходження та використання інших надходжень спец.фонду (ф.4-3д)
звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д)

2021

Фінансова звітність малого підприємства за 2021р.

звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.7м) 0712020 заг.фонд
звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.7м) 0712020 спец.фонд
звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.7м) 0717361 спец.фонд
звіт про надходження та використання інших надходжень спец.фонду (ф.4-3м) 0712020
звіт про надходження та використання інших надходжень спец.фонду (ф.4-3м) 0717361
звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2м)

звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.7д) заг.фонд
звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф.7д) спец.фонд
звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф.4-3д)
звіт про надходження та використання коштів загального фонду (ф.2д)

Баланс на 31 грудня 2020року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами заг.фонд держ.бюджет
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами заг.фонд
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами спец.фонд 0712020
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами спец.фонд 0717361
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами спец.фонд. держ.бюджет
звіт про надходження і використанняінших надходжень спеціального фонду 4-3д 2761070
звіт про надходження і використанняінших надходжень спеціального фонду 4-3м 0712020
звіт про надходження і використанняінших надходжень спеціального фонду 4-3м 0717361
звіт про надходження та використання коштів по загальному фонду форма 2д держ.бюджет
звіт про надходження та використання коштів по загальному фонду форма 2м

2020
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ( форма № 7 м) інші кошти спеціального фонду.0712020
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма №7д) інші кошти спеціального фонлу.державний бюджет
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма №7д)державний бюджет загальний фонд
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма №7м) загальний фонд місцевий бюджет
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма№ 7м) інші кошти спеціального фонлду 0717361
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) 0717361 місцевий бюджет
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду(форма № 4-3д) державний бюджет
Звіт про надходження і використання інших надходжнень спеціального фонду (форма № 4-3м) 0712020. місцевий бюджет
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д) державний бюджет
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма№2м) загальний фонд за 2020рік

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) інші кошти спеціального фонду 0717361 місцевий бюджет
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) 0712020 інші кошти спеціального фонду місцевий бюдет
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)загальний фонд місцевий бюджет.docx
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма№7д) загальний фонд.docx
Звіт про заборговансть за бюджетними коштами(форма №7д) інши кошти спеціального фонду
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) 0712020 міцевий бюджет
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) 0717361 міцевий бюджет
Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) місцевий бюджет
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма№2д).державний бюджет
Ліквідаційна форма. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма № 7м)інші кошти спеціального фонду 0712020
Ліквідаційна форма. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) 0712020
Ліквідаційна форма. Звіт про надходження і використання інших надходжень спецііального фонду (форма №4-3м)0717361
Ліквідаційна форма.Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) інші кошти спеціального фонду. 0717361
Ліквідаційна форма.Звіт про забортгованість за бюджетними коштами ( форма № 7м) загальний фонд
Ліквідаційна форма.Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)

ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ ЗАГ.ФОНД. Державний бюджет
ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ СПЕЦ.ФОНД. Державний бюджет
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ (ФОРМА № 4-3Д). ДБ
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ(ФОРМА №2Д). Державний бюджет

ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ .0712020 СПЕЦ.ФОНД. МІЦЕВИЙ БЮДЕТ.doc
ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ 0712020 ЗА ЗАГ.ФОНДОМ. МІЦЕВИЙ БЮДЕТ.doc
ЗВІТ ПРО ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА БЮДЖЕТНИМИ КОШТАМИ 0717361 СПЕЦ.ФОНД. МІЦЕВИЙ БЮДЕТ.doc
ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ І ВИКОР.ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ СПЕЦ.ФОНДУ (ФОРМА № 4-3) 0717361. МІЦЕВИЙ БЮДЕТ
звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду(ФОРМА № 4-3) 0712020.
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма№2м). МІЦЕВИЙ БЮДЕТ

Баланс Державний бюджет
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 квітня 2020р. Державний бюджет
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами. Державний бюджет
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. Державний бюджет
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду. Державний бюджет

Баланс. Місцевий бюджет
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 квітня 2020р. Місцевий бюджет
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами( форма N7м). Місцевий бюджет
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами. Місцевий бюджет
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 1 квартал 2020р. Місцевий бюджет
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду. Місцевий бюджет
Звіт про надходження і використання коштів загального фонду. Місцевий бюджет

2019
Баланс Державний бюджет
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Державний бюджет
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 жовтня 2019р. Державний бюджет
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду Державний бюджет
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду Державний бюджет
Звіт про фінансові результати Державний бюджет

Баланс. Місцевий бюджет
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами Місцевий бюджет
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 жовтня 2019р. Місцевий бюджет
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами( форма N7м) Місцевий бюджет
Звіт про наадходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходженью Місцевий бюджет
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 9 місяців 2019р. Місцевий бюджет
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду Місцевий бюджет
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги Місцевий бюджет
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду Місцевий бюджет
Звіт про фінансові результати Місцевий бюджет

баланс. форма 1-ДС
Довідка про деб.та кред.заборгов.яка не відображ.у формі 7м
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма 7м заг.фонд
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма 7м спец.фонд
Звіт про надх.і вик.інших надх.спец.фонду форма 4-3м,0717361
Звіт про надх.і викор.інших надходжень спец.фонду форма 4-3м, 0712020
Звіт про надх.і викор.коштів, отрим. за інш.джерелами форма 4-2м
Звіт про надходження та використання коштів ,отрим.як плата за послуги форма 4-1м
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду форма 2м
Звіт про фінансові результати. форма 2-ДС
Баланс ф.1-дс
Довідка про деб.та кред.забор.які невідоб.у ф.7
Довідка про спрям.власних надходжень
Звіт про заборгов.за бюдж.коштами ф.7 заг.фонд
Звіт про заборгов.за бюдж.коштами ф.7 спец.фонд
Звіт про надх.і вик. інших надх.спец.фонду ф.4-3
Звіт про надх.і вик.коштів,отрим.за іншими джерел. ф.4-2
Звіт про надх.і викор.коштів,отрим.як плата за послуги ф.4-1
Звіт про надх.та викор.коштів заг.фонду ф. 2
Звіт про фінансові результати ф.2-дс

2018
Баланс
Звіт про власний капітал за 2018 рік
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2019 (форма №7д,№7м)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2019
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2018
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2018
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги за 2018
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2018
Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік
Звіт про фінансові результати за 2018
Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік
Баланс на 1 жовтня 2018
Довідка про підтвердження коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєстраційних рахунках станом на 1 жовтня 2018
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень,які перевищують відповідні витрати,затверджені законом про Державний бюджет України за 9 місяців 2018
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ФОРМА №7д,№7м) на 1 жовтня 2018
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 жовтня 2018
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 9 місяців 2018
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих за іншими джерелами за 9 місяців 2018
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги за 9 місяців 2018
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 9 місяців 2018
Звіт ро фінансові результати на 1 жовтня 2018
Баланс на 1 липня 2018 р.
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 липня 2018 р.
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за ІІ квартал 2018 р.
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами за ІІ квартал 2018 р.
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за ІІ квартал 2018 р.
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за ІІ квартал 2018 р.
Звіт про фінансові результати на 1 липня 2018 р.
Баланс на 1 квітня 2018 р.
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 квітня 2018р.(форма №7д,№7м)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 квітня 2018р.
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду на 1 квітня 2018р.
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 1 квітня 2018р.
Звіт про надходження і використання,отриманих як платаза послуги на 1 квітня 2018р.
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду
Звіт про фінансові результати на 1 квітня 2018р.

2017
Баланс (форма №1-дс)
Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1січня 2018р.
Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів на реєстраційних рахунках
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень,які перевищують відповідні витрати,затверджені законом про Державний бюджет України
Звіт про виконання кошторису по коштах спеціального фонду за 2017 р.
Звіт про власний капітал (форма №4-дс)
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д ,№7м) спец.фонд
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д ,№7м)
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду(форма №4-3д ,№4-3м)
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д ,№4-2м)
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуга(форма №4-1д ,№4-1м)
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2д,№2м)
Звіт про рух грошових коштів (форма №3-дс)
Звіт про фінансові результати (форма №2-дс)
Пояснювальна записка за 2017р.
Примітки до річної фінансової звітності (форма №5-дс)

2016
Баланс (форма №1)
Відомость оперативної інформації про стан фінансування та фактичної заборгованості
Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1січня 2017р.
Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень,які перевищують відповідні витрати,затверджені законом про Державний бюджет України 2016
Звіт про виконання кошторису по коштах спеціального фонду за 2016
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7 д,№7М) 2016
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д ,№7м) 2016
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду(форма №4-3д ,№4-3м) 2016
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень(форма №4-2д,№4-2м) 2016
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги(форма№4-1д,№4-1м) 2016
Звіт про надходження та використання коштів загальног фонду(форма №2Д,№2М) 2016
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2д ,№2м) 2016
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма №2д,№2м) 2016
Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей(форма№15) 2016
Звіт про результати фінансової діяльності (форма№9д,№9м) 2016
Звіт про рух грошових коштів за 2016
Звіт про рух матеріалів і харчування(форма№6) 2016
Звіт про рух необоротних активів(форма№5) 2016
Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів 2016

2015
Баланс (форма№1)
Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 1 січня 2016 р.
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями,які не відображаються у формі №7д,№7м 2015
Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів 2015
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень,які перевищують відповідні витрати,затверджені законом про Державний бюджет України 2015
Звіт про виконання кошторису по коштах спеціального фонду за 2015 р.
Звіт про заборгованіcть за бюджетними коштами (форма№7д,№7м) 2015
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д, №7М) 2015
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д,№7м) 2015
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду(форма №4-3д ,№4-3 М) 2015
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду(форма №4-3д,№4-3м) 2015
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень(форма №4-2д,№4-2м) 2015
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги(форма №4-1д,№4-1м) 2015
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду(форма№2д,№2м) 2015
Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей(форма№15)2015
Звіт про результати фінансової діяльності (форма №9д,№9м) 2015
Звіт про рух грошових коштів за 2015 р.
Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма №6) 2015
Звіт про рух необоротних активів (форма №5) 2015
Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів 2015

2014
Баланс (форма №1) 2014 р.
Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями,які не відображаються у формі №7д ,№7м 2014
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень,які перевищують відповідні витрати,затверджені законом про Державний бюджет України 2014
Довідка про спрямування обсягів власних надходжень,які перевищують відповідні витрати,затверджені законом про Державнийбюджет України
Звіт про виконання кошторису по коштах спеціального фонду за 2014р.
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д ,№7м) 2014
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д ,№7м) спец. 2014
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д ,№7м) спец.ф. 2014
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3д ,№4-3м) 2014
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду(форма №4-3д ,№4-3м) 2014
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих за іншими джерелами власних надходжень(форма №4-2д ,№4-2м) 2014
Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги(форма №4-1д ,№4-1м) 2014
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д ,№2м) 2014
Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей (форма №15) 2014
Звіт про результати фінансової діяльності (форма №9д ,№9м) 2014
Звіт про рух грошових коштів 2014
Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма №6) 2014
Звіт про рух необоротних активів(форма №5) 2014

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності
Аудит не проводився.

Фінансова та нефінансова звітності за Міжнародними стандартами обліку
Не передбачена чинним законодавством

Річний план закупівель
2021
Річний план 2021р.

2020
Річний план та додатки до річного плану 2020р.

2019
Річний план та додатки до річного плану 2019р.

2018
Річний план та додатки до річного плану на 2018 р.

2017
річний план та додатки до річного плану на 2017 р.

2016
ПЗ_2016_01982442.pdf
ЗПЗ_2016_01982442.pdf
ЗПЗ_2016_01982442_1.pdf
ЗПЗ_2016_01982442_2.pdf

2015
ПЗ_2015_01982442.pdf
ЗПЗ_2015_01982442.pdf
ЗПЗ_2015_01982442_1.pdf
ПЗБП_2015_01982442.pdf
ЗПЗБП_2015_01982442.pdf

2014
ПЗ_2014_01982442.pdf
ЗПЗ_2014_01982442.pdf
ЗПЗ_2014_01982442_1.pdf
ЗПЗ_2014_01982442_2.pdf
ЗПЗ_2014_01982442_3.pdf

Договора оренди
Договір оренди, додаткова угода

Інформація про операції та зобов’язання закладу
Операцій та зобов’язань лікарні, що виникають у результаті державно-приватного партнерства немає.

Істотні передбачувані фактори ризику
Основні фактори ризику та заходи щодо управління ризикамиfinansova_zvitnist_malogo_pidpriemstva_za_1_kvartal_2022r_.pdf