Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний центр служби крові Вінницької обласної Ради"

Інформація про фінансовий стан

2408_forma_4-3_m_knp_vocsk_vor.pdf
Фінансова звітність. Реєстр боргових зобов'язань
zavantazhennya.jpg (12.62 Kb)
Фінансова звітність установи за 2014-2017 роки


ЗВІТ/ РІК

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Баланс установи

Баланс 2014.pdf Баланс 2015.pdf Баланс 2016.pdf Баланс2017pdf Баланс 2018 pdf Баланс 2019 Баланс 2020

Звіт про надходження і використання
коштів загального фонду

Звіт 2014.pdf Звіт 2015.pdf Звіт 2016.pdf Звіт2017.pdf Звіт2018.pdfЗвіт 2019Звіт 2020Фінансова звітність установи 2021 рік


ЗВІТ/ квартал

І Квартал

ІІ Квартал

ІІІ Квартал

ІV Квартал

Баланс установи

Баланс 2021pdf Баланс 2021 Баланс 2021 Баланс 2021

Звіт про надходження і використання
коштів загального фонду

Звіт 2021pdfЗвіт 2021 Звіт 2021Звіт 2021Звіти станом на 01.01.2022

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м)

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м)

Фінансовий план підприємства

Фінансовий план підприємства 2023.pdf
Фінансовий план підприємства 2022.pdf
Фінансовий план підприємства 2021.pdf

Звіти 2022

І квартал


Баланс
Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ф. № 2м
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф. №4-3 м
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф. №7м
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф. №7м

ІІ квартал


Баланс
Звіт про використання коштів загального фонду ф. №2м
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф. №4-3 м
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф. №7м
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф. №7м

ІІІ кварталБаланс
Звіт про використання коштів загального фонду ф. №2м
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф. №4-3 м
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф. №7м
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф. №7м

IV квартал 2022

Баланс
Звіт про використання коштів загального фонду ф. №2м
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф. №4-3 м
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф. №7м з
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами ф. №7м с

Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності

Аудиторські перевірки щодо річної фінансової звітності за період 2014-2021 рр. не проводились.

Фінансова та нефінансова звітності за Міжнародними стандартами обліку
Фінансова та нефінансова звітність ведеться відповідно до:
- наказу №307 від 28.02.2017р. "Про затвердження порядку заповнення форми фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі;
- наказу №44 від 24.01.2012 року "Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування"

Річний план закупівель
630_360_1470296894-2768.jpg (34.36 Kb)

https://prozorro.gov.ua/search/tender?text=05484474

Інформація про операції та зобов’язання закладу
Інформація не надана

Істотні передбачувані фактори ризику

Управління ризиками та можливостями є одним з пріоритетів функціонування підприємства та гарантованого забезпечення пацієнтів закладів охорони здоров’я компонентами крові відповідної якості.

До істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності КНП «ВОЦСК ВОР», віднесені:
• Стратегічне планування процесів діяльності підприємства;
• Фінансове забезпечення процесів діяльності;
• Зовнішній та внутрішній контекст установи та діяльність зацікавлених сторін (донори, постачальники матеріалів, реактивів, обладнання і таке інше, лікувальні установи – споживачі крові та її компонентів, департамент охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації, міністерство охорони здоров’я України);
• Експлуатація будівель, споруд, технологічного обладнання, засобів вимірювальної техніки, функціонування електричних та теплових мереж, засобів зв’язку.
• Функціонування комп’ютерних програм та обладнання.
Виходячи із факторів, зазначених вище, КНП "ВОЦСК ВОР" щорічно розробляються заходи з обробки ризиків, які є неприйнятними у відповідності до Політики та для досягнення цілей у сфері якості.