Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний центр служби крові Вінницької обласної Ради"

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАКЛАД

[left]Повне найменування: Комунальне некомерційне підприємство "Вінницький обласний центр служби крові Вінницької обласної Ради"
скорочене найменування: КНП "ВОЦСК ВОР"
код ЄДРПОУ 05484474
місце знаходження: вул. Пирогова 48, м. Вінниця, 21018
тел./:
067-492-00-34 реєстратура
(0432) 55-15-85 реєстратура

(0432) 55-15-75 приймальня директора
е-mail: Vrcb.vin@gmail.com
Сторінки в соцмережах :
https://www.facebook.com/donorvn/
https://www.instagram.com/vinnytsia_bloodservice/
Реєстрація на платформі автоматизованої системи рекрутингу та управління донорами крові, що розроблена з метою популяризації донорського руху в Україні- DONOR. UA
https://donor.ua/centers/10
час роботи: понеділок - пятниця 8.00 год. - 16.00год.
субота (прийом донорів) 8.00 год. - 13.00 год.


ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ"


В 1935 році при хірургічному відділенні обласної лікарні ім. Пирогова був створений донорський пункт, з цього розпочалась історія розвитку служби крові на Вінниччині. У той час колектив з 12 чоловік очолювала головний лікар Ткач Бела Львівна.

А 5 травня 1944 року донорський пункт реорганізують в станцію переливання крові, яка розташовувалась на вул. 9 Січня. В цей же час у Вінницю прибула пересувна фронтова станція переливання крові, і обидві станції почали працювати разом.

В 1946 році Вінницька обласна станція переливання крові знову розмістилась на території обласної лікарні ім. Пирогова. В цей же час розпочали будівництво теперішнього приміщення станції, яке завершилось 9 серпня 1959 року. Колектив станції тоді нараховував 47 чоловік. З 1949 р. по 1973 р. його очолював головний лікар Коган Д.О.

Один із перших відділів станції – операційна, яка і понині знаходиться на своєму старому місті . Обслуговувала операційна тоді від 20 до 60 донорів за день. Заготівлю крові проводили і у виїзних умовах. Перший виїзд було зроблено в 1957 році в с. Сутиски. Всього прийняли 100 донорів.

Спочатку вся кров перероблялась у відділі первинного фракціонування . Цей відділ виготовляв антигемофільну , вікасольну плазму, еритроцитарну масу , еритроцити в плазмозамінному розчині .
В 1965 році вперше самостійно із донорської крові було здійснено випуск стандартних сироваток АВО .
З 1973 по 1980 рр. головним лікарем був призначений Четверик В.Г.
В 1973 по 1980 рр. створено відділ фракціонування білків плазми. З цього року розпочинається випуск препаратів крові, а саме: фібріногену, альбуміну, полібіоліну, кріопреципітату.

В цей же час впроваджується заготівля плазми методом плазмоферезу. Проводиться імунізація донорів стафілококовим анатоксином.

В 1980 році на ВОСПК розпочато випуск стандартних еритроцитів АВО, освоєно випуск протиправцевого імуноглобуліну.

З кінця 80-х років трансфузійна допомога населенню надавалась тільки компонентами та препаратами крові. Переливання цільної та нетестованої крові не допускались.
В 1999 році обласна станція переливання крові була акредитована Комісією Міністерства охорони здоров’я та отримала сертифікат вищої категорії, яку підтверджено у 2017 році.

img_2754.jpg (64.88 Kb)

З 2012 року Вінницьку обласну станцію переливання крові очолює головний лікар Банах Оксана Іванівна. У цьому ж році станція отримує безстрокову ліцензію на проведення господарської діяльності з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів,

img_2751.jpg (82.16 Kb)

крім діяльності банків пуповидної крові інших тканин і клітин людини. Успішно акредитується і отримує вищу акредитаційну категорію.

У 2013 році колектив ОКУ «ВОСПК» ставить перед собою ціль – випуск якісної продукції, що відповідає вимогам ЄС і з цією метою запроваджується система якості, яка управляє всіма виробничими процесами та ресурсами установи.

З цього ж року значно розширяється асортимент продукції, розроблені нові рекомендації щодо їх застосування, проводиться контроль холодового ланцюга технологічного процесу, а також збереження і видачі готового продукту.

Розроблені СОП (стандартні операційні процедури), нові технологічні стандарти, протоколи виготовлення продукції, протоколи відповідності та сертифікат якості готового продукту. Значно покращується рівень обслуговування ЛПЗ регіону.

Всі виробничі процеси комп’ютерізовані, що унеможливлює допущення помилок персоналу, який постійно удосконалює свої професійні навики.

З 2014 року установа проводить внутрішній та зовнішній аудит технологій проведення лабораторних досліджень та виробничих процесів з урахуванням всіх ризиків, що можуть впливати на якість готової продукції.

В 2016 році ОКУ «ВОСПК» отримала сертифікат на систему управління якістю ISO 9001:2009

img_2746.jpg (95.76 Kb)

22 жовтня 2019 сертифіковано КНП "ВОЦСК" в сфері взяття, переробка, зберігання,реалізація донорської крові та її компонентів для пацієнтів закладів охорони здоров'я.

3262_imgonline-com-ua-resize-jqqlltt31wptwxrf.jpg (151.89 Kb)

43_imgonline-com-ua-resize-hf3xzd7hfaewcn.jpg (143.63 Kb)

izobrazhenie_viber_2022-02-07_15-41-09-813.jpg (124.52 Kb)

29.11.2019 Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 2362 прийнято рішення: видати ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за
спеціальністю організація і управління охороною здоров'я, трансфузіологія, клінічна
лабораторна діагностика, терапія, бактеріологія; за спеціальностями молодших
спеціалістів з медичною освітою: сестринська справа, лікувальна справа, лабораторна
справа (клініка), сестринська справа (операційна), лабораторна справа (гігієна), медична
статистика.

Наказ МОЗ № 2362 2019-11-29.pdf

15 вересня 2021 вступили в дію тарифи на платні медичні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Вінницький обласний центр служби крові Вінницької обласної Ради» затвердженні розпорядженням вінницької обласної Ради № 631 від 20 серпня 2021 року http://www.vin.gov.ua/oda/normatyvno-pravovi-dokumenty/712-rozporiadzhennia/rozporiadzhennia-2021-rik/39519-rozporyadzhennya-631-vid-20-serpnia-2021-roku

Тарифи на платні послуги

З 1 липня 2022 року на підприємстві діють нові тарифи на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Вінницький обласний центр служби крові Вінницької обласної Ради», затверджені наказом Вінницької обласної військової адміністрації
http://www.vin.gov.ua/oda/normatyvno-pravovi-dokumenty/794-nakazy-nachalnyka-oblasnoi-viiskovoi-administratsii/48071-nakaz-404-vid-25-travnia-2022-roku

Тарифи на платні послуги

ЦІЛІ ДІЯЛЬНОСТІ

Основною метою діяльності КНП "ВОЦСК" є участь у підтримці здоров'я населення шляхом забезпечення пацієнтів закладів охорони здоров'я компонентами крові, які відповідають вимогам нормативно-правових актів, що діють у службі крові.

КНП "ВОЦСК ВОР":

- узагальнює інформацію лікувально-профілактичних закладів області щодо потреби в компонентах донорської крові, формує плани заготівлі донорської крові та її компонентів, забезпечує лікувально-профілактичні заклади області цими компонентами відповідно до їх потреби.
- здійснює взяття, переробку і зберігання донорської крові та її компонентів, та їх реалізацію;
- проводить спільно з органами державної влади , місцевого самоврядування підприємствами, установами , організаціями , громадськими формуваннями заходи з пропаганди донорства серед населення області;
- комплектує донорські кадри, здійснює облік донорів, вживає заходів до раціонального використання донорського ресурсу, сприяє в реалізації прав та пільг, передбачених для донорів чинним законодавством;
- є організаційно-методичним та консультативним центром з питань виробничої та клінічної трансфузіології, здійснює нагляд за станом гемотрансфузійної допомоги в лікувально-профілактичних закладах області.

СТАТУТ ЗАКЛАДУ

Статут КНП "ВОЦСК ВОР"

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

Структура підприємства 2023


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Види діяльності
КВЕД-2010
86.90. Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ

В 2018 КНП «ВОЦСК ВОР» сертифікована система менеджменту якості у відповідності до нових версій стандартів ISO 9001:2015 (ДСТУ ISO 9001:2015)
Система менеджменту якості описана у документації, яка має відповідну ієрархію,
представлену у Настанові з якості – НЯ-4.4-01.

Політика в сфері якості pdf

Перший рівень:
• Політика у сфері якості.
• Цілі у сфері якості та програма по їх досягненню (Комплексний план КНП «ВОЦСК ВОР»).
• Настанова з якості.
• Матриця процесів.
Другий рівень:
• Методики та Інструкції - 25;
Третій рівень:
• Положення про підрозділи (ПП), Посадові інструкції (ПІ), Робочі інструкції (РІ).
• Інструкції з охорони праці (ІОП), Інструкції з пожежної безпеки (ІПБ).
• Технологічна документація.
• Організаційно-розпорядча документація згідно МСМЯ-7.5-04.
• Документи зовнішнього походження: закони України, укази президента України, постанови КМ України, накази МОЗ України та інших міністерств та відомств, що стосуються діяльності КНП «ВОЦСК ВОР», НПАОП, НАПБ, ДСТУ, ГОСТ, СОУ, ТУ, ТО, технічні проекти, документація на обладнання і таке інш.
Четвертий рівень:
• Документована інформація, що містить досягнуті результати або свідоцтва виконання процесу (записи).
До документації 3-го рівня віднесені:
• стандартні операційні процедури – їх налічується 96, технологічні стандарти – 12;
• Положення:
 Положення про медичну раду;
 Положення про комісію з інфекційного контролю;
 Положення про санітарно-епідеміологічний режим;
 Положення про поводження з медичними відходами, які утворюються під час виконання виробничих процесів;
 Положення про тендерний комітет;
 Положення щодо проведення допорогових закупівель;
 Положення про порядок укладання договорів та контролювання за їх виконанням.
• Кодекс професійної етики.