Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Погребищенський медичний коледж

Загальна інформація

Інформація про заклад
sam_5166.jpg (43.96 Kb)
Погребищенський медичний фаховий коледж – заклад фахової передвищої освіти є спільною власністю територіальних громад області, управління якими здійснює Вінницька обласна Рада. Навчальний заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку, штампи тощо.
Погребищенський медичний фаховий коледж правонаступник Погребищенського медичного училища, яке було засноване у 1966 році на підставі рішення виконкому Вінницької обласної ради депутатів трудящих № 231 від 08.06.1966 р. та Міністерства охорони здоров'я України № 395 від 28.07.1966 р.
Адреса:
22200, Вінницька область, м. Погребище, вул. П.Тичини, 70,
Телефон/факс: 2-11-46, 2-15-46
Код ЄДРПОУ: 02011048
E-mail: medkol_pg@ukr.net, medkol_pg@i.ua
Власний сайт: https://pmfc.vn.ua

Цілі діяльності та завдання коледжу
Погребищенський медичний фаховий коледж - навчальний заклад фахової передвищої освіти готує фахівців з напряму підготовки 22 Охорона здоров'я за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, а також продовжує проводить освітню діяльність, пов'язану зі здобуттям вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст з галузі 22 Охорона здоров'я, спеціальності 223 Медсестринство, за освітніми програмами Лікувальна справа, Сестринська справа та Акушерська справа, має відповідний рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення.
Головними завданнями коледжу є:
- провадження на високому рівні освітньої діяльності в галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 223 Медсестринство, яка забезпечує підготовку фахівців і відповідає стандартам фахової передвищої освіти та вищої освіти;
- здійснення науково-пошукової, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності;
- забезпечення виконання державного замовлення та інших угод на підготовку фахівців;
- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;
- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання студентів у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції та законів України;
- формування соціально-зрілої, творчої особистості;
- виховання морально, психологічно і фізично здорового покоління громадян;
- формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;
- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
- забезпечення набуття студентами знань у галузі охорона здоров’я та підготовка їх до професійної діяльності в лікувально-профілактичних установах;
- підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність.

Статут закладу
statut_pmfk_2020.pdf

Структура закладу
АДМІНІСТРАТИВНА ЧАСТИНА
В.о.директора коледжу - Гаврилюк Олександр Федорович
Тел./факс 04346-2-11-46
Електронна пошта: medkol_pg@ukr.net

Заступник директора з навчальної та виховної роботи -
Панасюк Юрій Борисович
Тел./факс 04346-2-11-46
Електронна пошта: medkol_pg@ukr.net

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА ЧАСТИНА
Завідувач навчально-виробничої практики -
Бунець Петро Миколайович
Тел./факс 04346-2-11-46
Електронна пошта: medkol_pg@ukr.net

Практичний психолог -
Янчук Тетяна Миколаївна
Тел./факс 04346-2-11-46
Електронна пошта: medkol_pg@ukr.net

Соціальний педагог -
Кравчук Галина Миколаївна
Тел./факс 04346-2-11-46
Електронна пошта: medkol_pg@ukr.net

Методист -
Братанюк Леонід Євгенович
Тел./факс 04346-2-11-46
Електронна пошта: medkol_pg@ukr.net

ВІДДІЛЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ СПРАВИ
ВІДДІЛЕННЯ СЕСТРИНСЬКОЇ ТА АКУШЕРСЬКОЇ СПРАВИ
Завідувач відділеннями -
Костран Орися Ярославівна
Тел./факс 04346-2-11-46
Електронна пошта: medkol_pg@ukr.net

БІБЛІОТЕКА
Завідувач бібіліотеки -
Канаєва Наталія Євгеніївна
Тел./факс 04346-2-15-46
Електронна пошта: medkol_pg@ukr.net

ПІДРОЗДІЛ ПО РОБОТІ З КАДРАМИ
Інспектор з кадрів -
Недошовенко Галина Василівна
Тел./факс 04346-2-11-46
Електронна пошта: medkol_pg@ukr.net

БУХГАЛТЕРСЬКА СЛУЖБА
Головний бухгалтер -
Павлюк Катерина Пилипівна
Тел./факс 04346-2-15-46
Електронна пошта: buhmedkoll@ukr.net

Економіст -
Деркач Юлія Анатоліївна
Тел./факс 04346-2-15-46
Електронна пошта: buhmedkoll@ukr.net

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПІДРОЗДІЛ
Завідувач господарством -
Цьопа Наталія Станіславівна
Тел./факс 04346-2-15-46
Електронна пошта: buhmedkoll@ukr.net

Основні види діяльності та послуги
Погребищенський медичний фаховий коледж має право на провадження освітньої діяльності за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за напрямом 22 Охорона здоров'я, спеціальністю 223 Медсестринство, освітніми програмами Лікувальна справа, Сестринська справа, Акушерська справа
Станом на 28.09.2020 р. навчальному закладу надано право на здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти.
Станом на 26.04.2021 р. навчальному закладу надано право щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

sertifikat_2017-2027.pdf
kalkulyaciya_likuvalna_sprava.pdf
kalkulyaciya_sestrinska_sprava.pdf
kalkulyaciya_akusherska_sprava.pdf
kalkulyaciya_oplati_za_navchannya_na_2018-2019_n_r_.pdf

РЕКВІЗИТИ для сплати за навчання та гуртожиток:

Погребищенський медичний фаховий коледж
UA658201720314201012201034972 - н а в ч а н н я
UA908201720314271012202034972 - г у р т о ж и т о к
Код 02011048
МФО 820172