Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Комунальний вищий навчальний заклад „Тульчинське училище культури”

Інформація про керівництво

Директор закладу
direktor_foto.jpg (29.22 Kb)

Інформація про членів наглядової ради
Статутом навчального закладу не передбачене створення наглядової ради.

Річні звіти керівника та наглядової ради
zvit_kerivnika_za_2017_rik.pdfПОГОДЖЕНО
Заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації
_____________ Ігор ІВАСЮК
ВІДГУК
На виконання рішення 24 сесії обласної-Ради 7 скликання від 28.09.2017 № 487 «Про проведення оцінки діяльності керівників підприємств, установ та організацій-об’єктів спільної власності територіальних громад області, управління якими здійснює обласна Рада» та розпорядження голови обласної Ради від 28.12.2017 № 288 надаємо відгук на директора КВНЗ «Тульчинське училище культури» – ТРАЧУКА Леоніда Даниловича стосовно оцінки його діяльності як керівника об’єкту спільної власності територіальних громад області.
1. Загальні положення:
 прізвище, ім’я, по батькові: Трачук Леонід Данилович;
 дата народження: 13 червня 1958 року;
 освіта: повна вища, закінчив у 1981 році Рівненський державний інститут культури;
 стаж роботи за спеціальністю 36 років;
 стаж роботи у навчальному закладі 36 років;
 на посаду директора КВНЗ «Тульчинське училище культури» призначений розпорядженням Вінницької обласної держадміністрації № 55-р від 24.06.2004;
 присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України» (Указ Президента України № 491/2015 від 21.08.2015);
 пройшов курси підвищення кваліфікації у ВОНМЦ галузі культури, мистецтв та туризму (посвідчення 12СПК № 958838 від 05.11.2014) та Інституті післядипломної освіти НАКККіМ (посвідчення 12СПК № 7130004 від 06.07.2013).

2. Трачук Л.Д. виконує обов’язки та поставлені перед ним завдання на належному рівні та у повному обсязі, зарекомендував себе сумлінним, компетентним фахівцем. Володіє ефективними формами керівної роботи, методами організації освітнього процесу у закладі освіти.
Добре обізнаний із нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України щодо реформування освітянської галузі та впроваджує їх у навчальний процес. Створив належну творчу атмосферу праці, має активну громадську позицію, забезпечує створення і удосконалення єдиної системи документів, що об’єднуються в навчально-методичний комплекс по кожній спеціальності.
У 2017 році під керівництвом Леоніда Даниловича навчальний заклад успішно пройшов акредитацію спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво» та атестацію загальноосвітньої підготовки. Було замінено ліценцію освітньої діяльності на електронну та сертифікати за новим Переліком спеціальностей.
За активної участі викладачів та студентів навчального закладу проводиться чимало культурно-мистецьких заходів в місті, області та за її межами. В училищі працює 15 творчих колективів, робота яких сприяє становленню та розвитку творчої особистості студентів; відродженню і збереженню українських національних традицій, звичаїв та обрядів, української народної пісні; розвитку інструментального, сценічного, візуального та хореографічного мистецтва.
Знання, творчі можливості студентів реалізуються у міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях, виставках. У 2017 році вони взяли участь у 16 таких заходах: міжнародних – 1, всеукраїнських – 7, обласних – 8.
У травні 2017 року на базі навчального закладу проводився ІІ-й обласний молодіжний етно-фестиваль «Калинові мости».
В училищі приділяється увага розвитку фізичного виховання та спорту. Працює три спортивні секції: волейболу, настільного тенісу та атлетичної гімнастики. Проводяться змагання з легкої атлетики, міні-футболу, волейболу, гирьового спорту, арм-реслінгу.
Збірні команди училища постійно беруть участь в обласних, районних та міських змаганнях з різних видів спорту
Викладачі навчального закладу здійснюють результативну навчально-методичну, виховну, творчо-пошукову діяльність, є учасниками міжнародних всеукраїнських та обласних науково-практичних конференцій. У 2017 році 28 викладачів взяли участь у 16 конференціях.
Однією з форм підвищення професійного рівня викладачів є робота над програмами, методичними розробками та рекомендаціями. У 2017 році Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв України затвердив до друку 5 робіт викладачів училища.

3. В училищі постійно ведеться робота з покращення матеріально-технічної бази.
У 2017 році були виконані такі господарські роботи:
 Реконструкція вхідної групи з прибудовою навчального корпусу (вул. М. Леонтовича, 52) – вартість виконаних робіт 220 тис. грн.
 Ремонт стінових площ, влаштування підлоги, стелі «Армстронг» аудиторій навчального корпусу (вул. М. Леонтовича, 52) – вартість 20 тис. грн.
 Поточний ремонт східних коридорів 1 та 2 поверху навчального корпусу (вул. М. Леонтовича, 52).
 Поточні ремонти аудиторій, місць загального користування, які було проведено власними силами працівників закладу.
 Поточний ремонт підлоги, стін, сходової клітки підвального приміщення.
 Роботи по проведенню благоустрою території, (бетонування території, відмостка будівель, фарбування фасадів навчального корпусу (вул. М. Леонтовича, 52).
 Поточні ремонти аудиторій, місць загального користування східного навчального корпусу палацу Потоцьких.
 Поточний ремонт фасаду східного навчального корпусу палацу Потоцьких – вартість виконаних робіт 389,9 тис. грн.
 Поточний ремонт фасаду центрального корпусу палацу Потоцьких – вартість виконаних робіт 190 тис. грн.
 Поточний ремонт центрального корпусу та галереї палацу Потоцьких – вартість виконаних робіт 199,4 тис. грн.
 Поточний ремонт «золотої зали» та балкону центрального корпусу палацу Потоцьких – вартість виконаних робіт 143,9 тис. грн.
 Монтаж освітлення території, вуличного освітлення палацу Потоцьких – вартість виконаних робіт 259,1 тис. грн.
 Ремонт кабельної мережі на території палацу Потоцьких – вартість виконаних робіт 113,1 тис. грн.
Загальна вартість вищезазначених робіт становить 1 млн. 535 тис. грн.
Загальна сума придбання у 2017 році становить 1 млн. 189 тис. 592 грн.
4. Надходження на спецрахунок у 2017 році становить 233 774 грн.
З них використано:
 від надходження за оренду приміщень – на придбання технічних засобів навчання 44 649 грн.;
 від надходження за навчання студентів – на оплату педагогічних годин викладачам та енергоносіїв за студентів платної форми навчання 189 125 грн.
У 2017 році училище отримало спонсорську допомогу на суму 23 602 грн.
Зокрема:
 2 телевізори на суму 15 952 грн.;
 2 мультимедійні акустичні системи – на 7 650 грн.

5. У 2017 році перевірка фінансово-господарської діяльності КВНЗ «Тульчинське училище культури» не проводилась.

6. На даний час в училищі працюють 112 викладачів та 65 працівників адмінтехперсоналу.
Кожний працівник училища ознайомлений зі своїми обов’язками згідно з посадовими інструкціями.
Грубих порушень трудової дисципліни у навчальному закладі не виявлено.
Керівником училища проводиться відповідна робота по залученню кваліфікованих кадрів та створенню належних умов для підвищення фахового рівня працівників.

7. Письмових заяв та звернень громадян з приводу діяльності КВНЗ «Тульчинське училище культури» не надходило.

8. Рейтингова оцінка КВНЗ «Тульчинське училище культури» у 2017 році – добре.

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації пропонує встановити Трачуку Л.Д. надбавку у розмірі 50 відсотків до посадового окладу за складність і напруженість в роботі.

Начальник управління культури
і мистецтв облдержадміністрації С. Городинський

Ознайомлений: __________ ______________ Л. Трачук
(дата) (підпис)

Винагороди керівника та членів наглядової ради
Заробітна плата керівника КВНЗ «Тульчинське училище культури»

Жовтень 2017 р.
- Всього нараховано – 17101.11 грн.;
- Утримано – 3505.72 грн.;
- Всього виплачено – 13595.39 грн.

Листопад 2017 р.
- Всього нараховано – 21784.91 грн.;
- Утримано – 4465.90 грн.;
- Всього виплачено – 17319.01 грн.

Грудень 2017 р.
- Всього нараховано – 21848.43 грн.;
- Утримано – 4478.93 грн.;
- Всього виплачено – 17369.50 грн.

Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального підприємства
РІШЕННЯ СУБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЩОДО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

1. Рішення 3 сесії Вінницької обласної Ради 4 скликання від 26 липня 2002 року № 50 «Про реорганізацію Вінницького училища культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича», яким створений КВНЗ «Тульчинське училище культури».