Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Комунальний вищий навчальний заклад „Тульчинське училище культури”

Загальна інформація

Посилання на веб-сайт закладу
http://www.uatuc.com
Інформація про заклад
Комунальний вищий навчальний заклад "Тульчинське училище культури
Код ЄДРПОУ - 02214403
Адреса: вул. М.Леонтовича, 52, м. Тульчин, Вінницька область, Україна, 23600
E-mail: tulchin_kulture@ukr.net
Тел. +38 (04335) 2 24 70

Цілі діяльності

Метою діяльності Училища є:
- освітня діяльність, яка включає навчальну, виховну, наукову, культурну, методичну діяльність;
- забезпечення умов для оволодіння системою знань про людину, природу і суспільство;
- формування соціально-зрілої, творчої особистості;
- виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян;
- формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;
- забезпечення високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та особами, які навчаються;
- забезпечення набуття особами, які навчаються, знань у певній галузі, підготовка їх до професійної діяльності;
- забезпечення виконання умов державного замовлення та інших угод на підготовку фахівців відповідної кваліфікації;
- підготовка молоді до самостійної професійної діяльності;
- підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність.

Статут закладу
http://uatuc.com/article/statyt/

Структура закладу

Основні види діяльності та послу СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УЧИЛИЩА
Відповідно до Статуту КВНЗ «Тульчинське училище культури» структурними підрозділами училища є циклові комісії училища :
1. Ц/к народно - пісенного мистецтва –голова Пшемінська Лариса Олександрівна (04335)2-15-27
2. Ц/к народно – інструментального мистецтва (духові, народні інструменти) – голова Пересунько Валерій Михайлович ( 04335) 2-24-70
3. Ц/к соціокультурної діяльності, видовищно – театралізованих заходів та кінофотовідеосправи – голова Літун Світлана Вікторівна (04335) 6-43-41
4. Ц/к народної хореографії – голова Трачук Олена Борисівна (04335) 6-57-78
5. Ц/к декоративно – прикладного мистецтва – голова Грималюк Роман Валерійович (04335) 2-24-70
6. Ц/к інформаційної, бібліотечної та архівної справи – голова Томчик Валентина Олексіївна (04335) 2-24-70
7. Ц/к музично – теоретичних дисциплін, загального фортепіано та концертмейстерів - голова Гордійчук Еліна Євгеніївна (04335) 2-22-33
8. Ц/к туристичного обслуговування – голова Камінська Олена Василівна (04335) 2-24-70
9. Ц/к загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін – голова Гандзюк Людмила Петрівна (04335) 6-52-40