Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Вінницький навчально-реабілітаційний центр "Гніздечко" Вінницької обласної Ради

Загальна інформація

Інформація про заклад
Комунальний заклад "Вінницький обласний дитячий будинок "Гніздечко"Вінницької обласної Ради"
Код ЄДРПОУ: 20097071.
Адреса: Україна, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.110.
Індекс 21029
Телефони: (0432) 51-11-56, 56-07-32, 43-91-01.
Факс: (0432) 51-11-56.
E-mail: gnizdechko@gmail.com
Сайт закладу: http://gnizdechko.com.ua/

Цілі діяльності
Головними цілями діяльності дитячого будинку є:

- забезпечення для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей із сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, умов проживання, навчання, виховання та розвитку, наближених до сімейних;
- забезпечення соціального захисту, медико-психолого-педагогічної реабілітації, корекції та соціальної адаптації вихованців з урахуванням стану здоров'я, індивідуальних особливостей психофізичного розвитку;

- забезпечення захисту прав дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей із сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, на належні умови проживання, виховання, здобуття певного рівня освіти, професійної орієнтації, соціальної адаптації, підготовки їх до самостійного життя та праці;
- створення умов для здобуття освіти дітьми дошкільного та шкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;
- сприяння фізичному і психічному розвитку дітей з інвалідністю;
- забезпечення корекції психофізичних вад розвитку;
- формування правової культури, загальнолюдських цінностей;
- створення умов для збереження та підтримки родинних зв'язків дітей;
- сприяння влаштуванню дітей у різні форми сімейного виховання;
- сприяння в подальшому професійному навчанні та працевлаштуванні вихованців-випускників.

Статут закладу
http://gnizdechko-test.ml/statut/

Структура закладу
Старший вихователь
Лисак Віра Вікторівна

Закінчила Вінницьке педагогічне училище в 1981 році за фахом «вихователь
в дошкільних закладах», Одеський державний педагогічний інститут в 1990
році за фахом «викладач дошкільної педагогіки і психології, методист по до-
шкільному вихованню», Кам`янець-Подільський педагогічний інститут в 1993
році за фахом «вчитель допоміжної школи».
Спеціаліст вищої категорії, присвоєно педагогічне звання «Учитель-методист».
В закладі працює з 1981 року, на посаді старшого вихователя – з 2009 року.

Практичний психолог
Щербина Лариса Андріївна

Закінчила Вінницьке педагогічне училище в 1994 році за фахом «вихователь
в дошкільному закладі», Переяслав-Хмельницький педагогічний університет
ім. Г.Сковороди за фахом «вихователь дітей дошкільного віку, організатор
дошкільного виховання, викладач у вищих навчальних закладах І – ІІ рівня
акредитації», Соціально-економічний інститут «Україна» за фахом «психолог».
В закладі працює з 2004 року, на посаді практичного психолога – з 2006
року.

Лікар
Зимогляд Маргарита Іванівна
Закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова в 1984 році за
фахом «педіатрія».
В закладі працює з 2006 року.

Заступник директора по АГЧ
Полозова Тетяна Василівна

Закінчила Вінницький технікум електронних приладів за фахом «технік-
технолог мікроелектронного виробництва».
В закладі працює з 1983 року.

Головний бухгалтер
Скоробогатько Ганна Олексіївна

Закінчила Московський всесоюзний заочний фінансовий технікум за фахом
«бюджетний облік».
В закладі працює з 2007 року.

Шеф-кухар
Письменюк Галина Василівна

Закінчила Вінницький технікум громадського харчування за фахом
«технологія готування їжі».
В закладі працює з 1992 року.

Структура дитячого будинку.

1. Основною структурною одиницею дитячого будинку є група.

1.1. Дошкільні групи створені для дітей дошкільного віку, формуються за віковими ознаками, за нозологіями: для дітей з легкою і помірною розумовою відсталістю, для дітей з затримкою психічного розвитку та мовленнєвими порушеннями різної етіології і рівня.
1.2. Виховні групи створені для дітей шкільного віку.
2.3.Сімейні групи створені для дітей різного віку - членів однієї сім'ї (братів, сестер).

2. З метою ранньої соціалізації та адаптації дітей-вихованців, які досягли шкільного віку, навчання у загальноосвітніх навчальних закладах міста є обов'язковим. З дітьми дошкільного віку навчально-виховний процес організовано у дитячому будинку відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти, який реалізується через програми для дошкільних навчальних закладів, в тому числі спеціальні, з грифом профільного Міністерства.
3. Згідно з Угодами про співпрацю між дитячим будинком та
закладами «Загальноосвітня школа І-ІП ступенів № 35 Вінницької міської
ради», «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів з дошкільним відділенням Вінницької міської ради», відповідно до висновків і рекомендацій
обласної (районної, за погодженням з обласною) психолого-медико- педагогічної консультації, учні (вихованці) навчаються у вищеназваних закладах та інших навчальних закладах міста.
4. Вихованці Дитячого будинку мають можливість відвідувати
позашкільні навчальні заклади, будинки дитячої творчості, станцію юних
натуралістів, спортивні секції та школи тощо.

Основні види діяльності та послуги

Дитячий будинок надає освітні послуги дітям:
- які потребують корекції вад психофізичного, фізичного розвитку,
психолого-педагогічної реабілітації та соціальної адаптації;
- з легкою і помірною розумовою відсталістю;
- затримкою психічного розвитку;
- з вадами усного та писемного мовлення;
- без відхилень у фізичному та розумовому розвитку.