Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Комунальний заклад „Вінницький обласний клінічний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом”

Загальна інформація

Інформація про заклад
Комунальне некомерційне підприємство Вінницької обласної Ради "Клінічний Центр інфекційних хвороб"

Ідентифікаційний номер юридичної особи 26285843

Юридична адреса: 23222, Вінницька обл., Вінницький район, с. Березина,
(кінцева зупинка м\т 16А "Медмістечко")

Поштова адреса: а\с 3156 м.Вінниця 21027

Ел.пошта: aids.center.vin@ukr.net

Тел.: (0432)566405; факс 566406

Оф.сайт: http://www.aidscenter.org

Детальна інформація:
Центр розташований на ІІ та ІІІ поверхах 3-поверхової будівлі на території „Медмістечка“, 5 км Барського шосе. Загальна площа приміщень, які є спільною власністю територіальних громад області та передані в оперативне управління обласному комунальному закладу Комунальне некомерційне підприємство Вінницької обласної Ради "Клінічний Центр інфекційних хвороб", становить 1167 кв. м.
Свідоцтво про держреєстрацію

Цілі діяльності
Центр створений з метою здійснення медичної практики щодо діагностики і лікування, надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально-небезпечні хвороби, профілактики і боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом та іншими соціально-небезпечними хворобами.

Статут закладу
Редакція за 02.12.16

Структура закладу
http://aidscenter.org/about/structure/

Основні види діяльності та послуги
- виконує загальнодержавну програму профілактики та боротьби зі СНІДом, розробляє обласну програму, контролює її виконання, здійснює лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально-небезпечні хвороби, епідемічний нагляд;
- для забезпечення максимально ефективної протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в регіоні, Центр використовує різні засоби, у тому числі терапію, з метою зменшення шкоди від ін’єкційного споживання наркотиків;
- виконує інші державні та обласні програми за дорученням Органу управління майном та/або Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації;
- спільно з органами державної виконавчої влади або з їх уповноваженими структурними підрозділами розробляє та контролює виконання заходів, спрямованих на попередження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу вертикальним (від матері до дитини) шляхом, статевим шляхом та через кров, серед груп населення з небезпечною до ВІЛ-інфекції поведінкою, та інших соціально-небезпечних хвороб;
- координує, методично спрямовує і контролює діяльність усіх закладів охорони здоров’я обласного, міського та районного підпорядкування з питань профілактики, діагностики, лікування, санітарно - освітньої роботи з населенням області, соціального та правового захисту хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально-небезпечні хвороби;
- вивчає практику застосування законодавства, що регулює протидію ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально-небезпечним хворобам, вносить на розгляд обласного органу виконавчої влади з питань охорони здоров’я, місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування пропозиції щодо його вдосконалення;
- надає громадянам консультації з питань законодавства, що регулює профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних хвороб;
- систематично, у встановленому порядку, інформує обласний орган виконавчої влади з питань охорони здоров’я, інші зацікавлені органи, організації та установи про рівень захворюваності, поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб;
- інформує населення області через засоби масової інформації або іншими шляхами про рівень захворюваності та розповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу в області та в Україні, надає рекомендації щодо можливості уникнення захворювання, впроваджує нові методики санітарно-освітньої роботи з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних хвороб;
- вивчає потребу в фахівцях відповідної кваліфікації, вносить пропозиції щодо їхньої підготовки та підвищення професійного рівня на своїй базі, у закладах і установах області;
- здійснює тренінгову діяльність для медичних та немедичних працівників з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних хвороб на базі міжрегіонального тренінгового центру;
- забезпечує у повному обсязі на сучасному науковому рівні висококваліфікованою спеціалізованою амбулаторно-поліклінічною, стаціонарною та консультативно-діагностичною медичною допомогою населення області, у т.ч. і на договірних засадах;
- проводить амбулаторне та стаціонарне лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально-небезпечні хвороби, в тому числі надає медико-соціальну та психологічну допомогу хворим, які потребують паліативного (хоспісного) догляду, та їх близьким, підтримуючої терапії та інших видів медичної допомоги;
- проводить експертизу тимчасової непрацездатності хворих;
- здійснює медико-соціальну експертизу дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД. Здійснює установлення у дітей з ВІЛ-інфекцією/СНІДом показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років, а також вирішення інших питань медико-соціального забезпечення відповідного контингенту дітей, визначених чинним законодавством;
- при необхідності, згідно з чинним законодавством, залучає лікарів - спеціалістів лікувально-профілактичних, фармацевтичних, санаторно-профілактичних, всіх інших закладів охорони здоров’я області до подальшого лікування захворювання, його ускладнень і надання інших рекомендацій хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально-небезпечні хвороби;
- на наукових підставах розробляє, вивчає і впроваджує, після затвердження відповідними компетентними установами, методи лікування і профілактики захворювання та використовує для впровадження відомі нові методики світової практики;
- бере участь у клінічних випробуваннях медичних препаратів, лабораторних тестів, медичного обладнання тощо згідно чинного законодавства;
- проводить науково-дослідні роботи, подає до друку наукові статті, бере участь у науково-практичних конференціях;
- опрацьовує власні, використовує відомі і впроваджує нові автоматизовані методики обробки статистичного матеріалу та веде комп'ютерний реєстр хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, які проживають у регіоні;
- запроваджує нові прогресивні економічні методи господарювання;
- розглядає скарги, заяви, пропозиції громадян у межах своєї компетенції, при необхідності вживає заходів щодо вирішення поставлених у них питань;
- для розгляду наукових рекомендацій і практичних пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у Центрі можуть створюватись відповідні комісії;
- в установленому законодавством порядку здійснює діяльність, пов’язану з придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, використанням та знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.