Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Немирівський навчально-реабілітаційний центр Вінницької обласної Ради

Загальна інформація

Посилання на веб-сайт закладу
http://nzsi.nedu.vn.ua
Інформація про заклад
Немирівський навчально-реабілітаційний центр Вінницької обласної Ради 21722281 м. Немирів вул. Соборна 191 А 22800 097 1377660 tamara_nem@ukr.net

Цілі діяльності
- забезпечення права дітей, які мають тяжкі розлади мовлення, тяжкі розлади мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, дитячий аутизм на здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;
- забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття відповідного рівня дошкільної та загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально – виховного процесу в комплексі з психолого – педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією;
- створенням спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, виховання та подолання тяжких розладів мовлення, коригування порушень аналізаторів і формування мовлення учнів;
- здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та вихованні з урахуванням характеру порушення;
- формування громадянської позиції, почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
- забезпечення системного кваліфікованого психолого – медико – педагогічного супроводу дітей з урахуванням їх здоров`я, особливостей психофізичного розвитку;
- розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик навчально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесів;
- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарувань, творчого мислення дитини, потреби і вміння вдосконалюватися;
- надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дітям з інвалідністю;
- надання психолого-педагогічної допомоги батькам ( особам, які їх замінюють), які виховують дітей з інвалідністю, з метою залучення їх та дітей до навчально-виховного і реабілітаційного процесів

Статут закладу
1.jpg (15.2 Kb)
9408_2.jpg (40.08 Kb)
9774_3.jpg (39.71 Kb)3689_4.jpg (38.36 Kb)1409_5.jpg (37.67 Kb)3525_6.jpg (38.77 Kb)2365_7.jpg (36.9 Kb)6354_8.jpg (37.4 Kb)5100_9.jpg (37. Kb)93_10.jpg (37.39 Kb)9256_11.jpg (38.92 Kb)2356_12.jpg (39.29 Kb)0826_13.jpg (38.37 Kb)9296_14.jpg (40.2 Kb)3346_15.jpg (39.18 Kb)87_16.jpg (33.73 Kb)0792_17.jpg (35.21 Kb)2456_18.jpg (39.52 Kb)3677_19.jpg (35.82 Kb)7599_20.jpg (34.82 Kb)29_21.jpg (34.86 Kb)3365_22.jpg (38.82 Kb)9008_23.jpg (34.55 Kb)8454_24.jpg (37.58 Kb)29_25.jpg (34.84 Kb)5363_26.jpg (35.58 Kb)3554_27.jpg (36 Kb)0622_28.jpg (14.67 Kb)

Структура закладу
Центр – це спеціальний загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які мають тяжкі розлади мовлення, тяжкі розлади мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, дитячий аутизм.
Структурними підрозділами Центру є відділення, які функціонують у єдиній системі:
1.Дошкільне відділення, у складі якого функціонують спеціальні групи денного та цілодобового перебування для дітей віком від 3 до 6 (7) років, які мають розлади мовлення, тяжкі розлади мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, дитячий аутизм.
2.Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей, які мають розлади мовлення, розлади мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, дитячий аутизм з денним або цілодобовим перебуванням учнів (вихованців):
І ступінь (початкова школа): підготовчий,1-4 класи (термін навчання 4 років, вік учнів від 6 до 12 років);
ІІ ступінь (базова загальна середня освіта): 5-9 класи (термін навчання 5 років, вік учнів від 11 до 18 років).

Основні види діяльності та послуги
В Центрі здійснюється компенсаторно – адаптаційне навчання, для дітей які мають низькі навчальні можливості, інтелектуальні порушення, комбіновані вади розвитку, ранній дитячий аутизм, вади мовлення. Лікувально-профілактична робота спрямована на розвиток когнітивних функцій, психіки, мовлення, формування життєвих компетентностей, соціальну адаптацію дітей.
Діяльність реабілітаційного відділення спрямована на профілактику та реабілітацію основної патології супутніх захворювань дитячого організму. Реабілітація в Центрі носить комплексний характер:
-медична реабілітація – лікарі (педіатр, психіатр, фізіотерапевт) та молодший медичний персонал (медична сестра, інструктор ЛФК) планують і здійснюють лікувально-відновлювальні та лікувально-профілактичні заходи;
-фізична реабілітація – передбачає фізкультурно-реабілітаційні заходи засобами використання спеціального корекційного обладнання, спеціальну лікувальну фізкультуру ( фізіотерапія, сенсорна кімната, зал лікувальної фізкультури, кабінет ритміки);
-психолого-педагогічна реабілітація – включає сплановану за різними напрямами виховну роботу педагогічного колективу (вихователі, класні керівники, класоводи), роботу гуртків, секцій, що створюються як самим Центром так і позашкільними закладами та роботу вчителя-логопеда і вчителя-дефектолога.
-соціально-побутова реабілітація - функціонує відділення соціально - побутової реабілітації для дітей з неврологічними захворюваннями, зниженим інтелектом або вадами мовлення, які не мають медичних протипоказань для перебування в дитячому колективі; діти з інвалідністю можуть відвідувати дане відділення в супроводі батьків (чи осіб, які їх замінюють) за спеціально розробленим графіком та проходити у Центрі курс психолого-педагогічної та соціальної реабілітації, термін якого визначаються обласною та шкільною психолого-медико-педагогічними комісіями.
Реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в Центрі, надаються безкоштовно.
Консультаційний пункт, який функціонує в Центрі, надає реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в інклюзивних класах (групах) дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, а також консультативні послуги батькам дітей з вадами розвитку (за заявою батьків).