Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Самгородоцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Козятинського району Вінницької обласної Ради

Загальна інформація

Посилання на веб-сайт закладу
http://Samgorodokshkolainternat.in.ua
Інформація про заклад
Самгородоцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат

Цілі діяльності
Головними завданнями Самгородоцької спецшколи-інтернату є:
- забезпечення права дітей (вихованців), які потребують корекції фізичного (або) розумового розвитку, на здобуття певного освітнього рівня загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально-виховного процесу в комплексі з корекційно-розвитковою роботою, медичною реабілітацією;
- створення сприятливих умов для вихованців з вадами зору;
- створення спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, відновлення здоров’я, подолання порушень фізичного та психічного розвитку, коригування порушень аналізаторів і формування мовлення учнів;
- здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та вихованні з урахуванням характеру порушення;
- забезпечення умов для розвитку нахилів і здібностей, здобуття учнями соціально необхідного мінімуму обов’язкових вимог до рівня і обсягу загальної середньої освіти;
- сприяння фізичному і психічному розвитку дітей (вихованців);
- профорієнтаційна робота серед учнів старших класів;
- створення сприятливих умов для розвитку особистості учнів у різних видах діяльності, розкриття в них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарувань;
- формування громадської позиції, почуття власної гідності, здатності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
- забезпечення у процесі навчання й виховання системного кваліфікованого психолого-медико-педагогічного супроводу з урахуванням стану здоров’я, особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців);
- здійснення соціально-педагогічного патронату: надання психолого-педагогічної допомоги батькам (особам, які їх замінюють) з метою забезпечення їх активної участі в посиленій навчально-виховній та корекційно-розвитковій роботі.

Статут закладу
statut.doc

Структура закладу
СТРУКТУРА ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ТА СТРОКИ НАВЧАННЯ

2.1. Школа-інтернат складається із трьох ступенів:
Дошкільне відділення;
І ступінь - початкова школа (підготовчий клас, 1- 4 класи, забезпечує початковий рівень загальної середньої освіти), строк навчання 5 років;
ІІ ступінь - основна школа (5-10 класи, забезпечує базову загальну середню освіту), строк навчання 6 років;
ІІІ ступінь – старша школа (11- 12(13) класи, забезпечує повну загальну середню освіту), строк навчання (3) роки.
2.2. Основною структурною одиницею школи-інтернат є клас і виховна група.
2.4. На бажання батьків діти, які потребують корекції фізич¬ного та розумового розвитку, можуть лише навчатися у школі-інтернаті, без проживання у ній.

Основні види діяльності та послуги
створення умов доступності загальної середньої освіти для дітей з вадами зору та супутніх нозологій