Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій ім. Д.К.Заболотного

Загальна інформація

Інформація про заклад
Повне найменування – Комунальне некомерційне підприємство "Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій ім.Д.К.Заболотного"Вінницької обласної Ради
dsc09627.jpg (114.93 Kb)
Код ЄДРПОУ – 05484600
Адреса: Вінницька обл. Крижопільський район с. Заболотне вул.Чоботарська 2
Електронна пошта-http://san-3@ukr.net
Телефон – (факс): (04340) 2-86-85
Графік роботи адміністрації Центру:
понеділок – п’ятниця з 08:00 до 17.00
обідня перерва понеділок – п’ятниця з 13:00 до 14:00
Директора -Добинда Алла Миколаївна. Дні прийому громадян – щоденно: 12.00 – 13.00 год.

Головний бухгалтер - Сідак Наталя Григорівна тел -(04340) 2-86-48

Інформаційний лист
В санаторій приймають дітей віком від 5 до 18

ПОКАЗАННЯ:
І. Невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади:
Тривожно-фобічні розлади;
Постравматичний, стресовий розлади;
Дисодіативні розлади;
Розумова відсталість
Неврастенія.

II. Порушення психологічного розвитку:
Специфічні розлади мовної артикуляції;
Розлади експресивної та рецептивної мови;
Мова із захлинанням;
Заїкання.

III. Специфічні розлади розвитку шкільних навичок:
Специфічні розлади читання;
Специфічний розлад спелінгування;
Змішаний розлад шкільних навичок.

IV. Поведінкові та емоційні розлади:
Порушення активності та уваги;
Розлад поведінки обмежений умовами родини;
Несоціалізований розлад поведінки;
Соціалізований розлад поведінки;
Змішані розлади емоцій та поведінки.

V. Тикозні розлади:
Транзиторний тикозний розлад;
Хронічний моторний або локальний розлад.
VI. Енурези.

VII. Неврологія
Вегето-судинна дистонія; Мігрень;
Залишкові явища ураження лицьового нерву;
Залишкові явища ураження периферичної нервової системи ;
Залишкові явища перенесених черепно-мозкових травм;

У санаторії працює ванне відділення,кабінет фізіопроцедур, кабінет ЛФК, масажний, аромо-музикотерапії. Тут прводиться: електрофорез, дарсонваль, УВЧ, тубус кварц, електорсон, лікувальний масаж, водолікування, лікувальна фізкультура, аромо-музико -терапія, логопедична та психолого-педегоічна корекція.
Лікувально-оздоровчі заходи проводять досвідченні лікарі психіатр , невролог, два психолога, логопед, медичні сестри, вихователі,музичний керівник, бібліотекар та ввесь обслуговуючий персонал.
Більшість методик які використовують наші фахівці, спрямовані на фізичний та розумовий розвиток дитини.
Діти добре харчуються відповідно до фізіологічних норм (5 разів на день) отримують повноцінну, збалансовану і багату вітамінами їжу, що сприяє росту, розвитку дитини.
За результатами роботи санаторію маємо добрі відгуки і бачимо позитивні результати своєї роботи
Діти направляються згідно наказу МОЗ України №4 від 12.01.2009р.
Протипоказ – загальний для санаторно-курортного лікування.
При наявності супутніх захворювань бажано мати при собі заключення відповідних спеціалістів з рекомендаціями.

Цілі діяльності

. Метою створення та функціонування Санаторію є надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги, медико-психологічної реабілітації, соціальної адаптації та здійснення навчально-виховного процесу відповідно до медичного профілю Санаторію дітям віком від 5 до 18 років з ураженнями центральної нервової системи і порушення психіки.
Основними напрямками діяльності Санаторію є:
Здійснення медичної практики відповідно до отриманої ліцензії.
Забезпечення ефективної профілактичної роботи серед дітей для збереження і зміцнення їх здоров'я.
Надання комплексного лікування з максимальним використанням кліматичних факторів та природних лікувальних ресурсів регіону, а також інших лікувальних і нетрадиційних методів відповідного лікування з метою закріплення результатів, досягнутих на госпітальному етапі, ліквідації залишкових явищ оперативних втручань травм, скорочення періоду відновлення порушених функцій та запобігання переходу патологічного процесу у хронічний перебіг згідно клінічних протоколів лікування.
Розробка та впровадження нових ефективних методів діагностики, лікування та реабілітації, а також організації форм роботи передових санаторно-курортних установ.
Проведення аналізу ефективності лікування хворих на санаторному етапі.
Забезпечення високої якості та оперативного медичного догляду і сервісного обслуговування хворих.
Здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації медичного, педагогічного та обслуговуючого персоналу Санаторію.
Участь в організації та проведенні семінарів, науково-практичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, медичних рад, контроль за якістю лікувально-діагностичного процесу.
Зміцнення матеріально-технічної бази Санаторію та організація її експлуатації.
Додержання санітарно-епідеміологічного режиму.
Надання послуг населенню, в тому числі платних, у порядку, встановленому законодавством України.
.Організація навчально-виховного процесу педагогічною частиною для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.
.Удосконалення взаємодії з іншими лікувально-профілактичними установами з питань охорони здоров’я.
Медична практика, пов’язана з комплексом спеціальних заходів, спрямованих на поліпшення здоров’я дітей, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням та інвалідності, на діагностику, лікування з гострими та хронічними захворюваннями й реабілітацію хворих дітей, що здійснюється особами, які мають спеціальну освіту.
Забезпечення якості наданих послуг.
Забезпечення пацієнтів медичними виробами, лікарськими засобами, в т.ч. медикаментами, відповідно до призначень лікарів, засобами догляду та гігієни, відповідно до їх потреб.
Проведення педагогічно-виховних заходів, в тому числі впровадження нових педагогічно-виховних програм.
Створення умов для фізичного, розумового, духовного розвитку кожної дитини, виховання, навчання та засвоєння нею необхідних знань, умінь і навичок згідно з вимогами позашкільної освіти, з урахуванням їх здібностей, можливостей та віку, оволодіння дітьми навичками пристосування до суспільного життя.
Проведення медико-соціальної допомоги та реабілітації.
Інша діяльність, що не суперечить законодавству України та Статуту Санаторію.

Статут закладу
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 39 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання
від 26 вересня 2019 р. № 849

С Т А Т У Т
КОМУНАЛЬНОГО НКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
„ЗАБОЛОТНЕНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ
ІМ. АК. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ”

(нова редакція)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність комунального некомерційного підприємства „Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій ім. ак. Д.К. Заболотного Вінницької обласної Ради” (далі -
підприємство).
1.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 1991 року №311 „Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)” та рішення 10 сесії 21 скликання від ЗО жовтня 1992 року „Про перелік об’єктів комунальної власності обласної Ради народних депутатів, що передаються в управління обласної державної адміністрації та розмежування майнових інтересів між суб’єктами власності” санаторій віднесений до об’єктів комунальної власності Вінницької обласної Ради.
Комунальне некомерційнє підприємство „Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій ім. ак. Д.К. Заболотного Вінницької обласної Ради” створене за рішенням Вінницької обласної Ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” шляхом перетворення комунального закладу “Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій ім. ак. Д.К. Заболотного” у комунальне некомерційнє підприємство.
Підприємство є правонаступником усього майна, прав та обов’язків комунального закладу “Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій ім. ак. Д.К. Заболотного”.
1.3. Відповідно до пункту 10 розділу V „Прикінцеві та перехідні положення" Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", підприємство є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, управління яким здійснює Вінницька обласна Рада (далі - Орган управління майном, Засновник). Власником підприємства є територіальні громади сіл, селищ, міст Вінницької області в особі Вінницької обласної Ради. Підприємство підпорядковане, підзвітне та підконтрольне Вінницькій обласній Раді.
1.4. Комунальне некомерційнє підприємство „Заболотненський дитячий
психоневрологічний санаторій ім. ак. Д.К. Заболотного Вінницької обласної Ради" є закладом охорони здоров'я - комунальним унітарним
некомерційним підприємством, що надає послуги третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги, лікувально-профілактичної допомоги дітям області, забезпечує надання послуг лікувального, профілактичного і реабілітаційного характеру із застосуванням фізіотерапевтичних методів, дієтотерапії, лікувальної фізкультури, інших методів санаторно-курортного лікування на умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом. Підприємство є спеціалізованим закладом і здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.
1.5. У своїй діяльності підприємство керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, Указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів. України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та Органу управління майном, а також цим Статутом.
2. НАЙМЕНУВАННЯ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА СТРУКТУРА
ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Найменування підприємства:
повне українською мовою - Комунальне некомерційне підприємство „Заболотненський дитячий психоневрологічний санаторій ім. ак. Д.К. Заболотного Вінницької обласної Ради";
скорочене українською мовою - КНГІ „Заболотненський дитячий санаторій ВОР";
повне англійською мовою - Communal nonprofit enteiprise "Zabolottncnsky Children's psychoneurological sanatorium. Ak. Dr. Zabolotnyk Vinnytsia Regional Council".
2.2. Місцезнаходження підприємства: вул. Чоботарська, 2, с.Заболотне, Крижопільського району, Вінницької області, 24631.
2.3.Організаційна структура підприємства визначається та затверджується відповідно до чинного законодавства. Порядок внутрішньої організації та сфери діяльності структурних підрозділів підприємства затверджуються директором підприємства.
Кожний структурний підрозділ підприємства керується в своїй діяльності Положенням про відповідний структурний підрозділ, яке затверджується директором підприємства.
Посадові інструкції заступників директора, керівників структурних підрозділів, функціональні обов'язки працівників затверджує директор підприємства згідно законодавства.
Штатну чисельність підприємства директор визначає згідно законодавства та фінансового плану підприємства, затвердженого Органом управління майном, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.
3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
3.1. Підприємство є юридичною особою з дня його державної реєстрації у встановленому законодавством порядку, наділене цивільною правоздатністю та дієздатністю, користується правом оперативного управління щодо закріпленого за ним майна, веде бухгалтерський облік, складає та готує статистичну звітність у порядку, встановленому законодавством України, укладає угоди (договори, контракти) з юридичними та фізичними особами, виступає позивачем та відповідачем у судах, набуває майнових і немайнових прав та несе обов'язки, займається діяльністю, яка відповідає напрямам, передбаченим цим Статутом.
3.2 Підприємство має самостійний баланс, рахунки в установах банків,
З
органах Державної казначейської служби України, печатку з власним найменуванням, штампи, бланки з власними реквізитами та інші атрибути.
3.3 Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику та має право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.
3.-і Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, відповідно до фінансового плану, затвердженого Органом управління майном.
3.5. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями коштами, що є в його розпорядженні. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави чи Органу управління майном, а Орган управління майном не відповідає за зобов'язаннями підприємства.
3.6. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не втручаються в фінансово-господарську діяльність підприємства, таке втручання здійснюється виключно у межах та у спосіб, передбаченні! законодавством України.
3.7. Збитки, ‘завдані підприємству відшкодовуються у порядку встановленому чинним законодавством.
4. МЕІА 1А ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ІПДПРИЄМСТВА
4.1. Головною метою підприємства є здійснення медичної практики та надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги, медико- психологічної реабілітації, соціальної адаптації та здійснення навчально- виховного процесу відповідно до медичного профілю підприємства дітям віком від 5 до 18 років з органічними ураженнями центральної нервової системи і порушенням психіки.
4.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності підприємства є:
- забезпечення ефективної профілактичної роботи серед дітей для збереження і зміцнення їх здоров'я;
- надання комплексного лікування з максимальним використанням кліматичних факторів та природних лікувальних ресурсів регіону, а також інших лікувальних і нетрадиційних методів відповідного лікування з метою закріплення результатів, досягнутих на госпітальному етапі, ліквідації залишкових явищ оперативних втручань, травм, скорочення періоду відновлення порушених функцій та запобігання переходу патологічного процесу у хронічний перебіг згідно клінічних протоколів лікування;
- розробка та впровадження нових ефективних методів діагностики, лікування та реабілітації, а також організації форм роботи передових санаторно-курортних організацій та підприємств;
- проведення аналізу ефективності лікування пацієнтів на санаторному етапі;
- забезпечення медичного догляду та обслуговування пацієнтів відповідно до законодавства;
- організація навчально-виховного процесу дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку;
- медична практика, пов’язана з комплексом спеціальних заходів, спрямованих на поліпшення здоров’я дітей, підвищення санітарної
4
культури, запобігання захворюванням, інвалідності, в тому числі діагностику і лікування з гострими та хронічними захворюваннями й реабілітацію пацієнтів;
- забезпечення якості наданих послуг;
- забезпечення пацієнтів медичними виробами, лікарськими засобами, в т.ч. медикаментами, відповідно до призначені» лікарів, засобами догляду та гігієни, відповідно до їх потреб;
- проведення педагогічно-виховних заходів, в тому числі впровадження нових педагогічно-виховних програм;
- створення умов для фізичного, розумового, духовного розвитку кожної дитини, виховання, навчання та засвоєння нею необхідних знань, умінь і навичок згідно з вимогами дошкільної освіти, з урахуванням її здібностей, можливостей та ціку, оволодіння дітьми навичками пристосування до
суспільного життя;
- проведення медико-соціальної допомоги та реабілітації;
- надання пацієнтам відповідно до законодавства платних (безоплатних) послуг планової третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, лікувально-діагностичної допомоги, медико-психологічної реабілітації;
- здійснення навчально-виховного процесу відповідно до медичного профілю підприємства дітям віком від 5 до 18 років з органічними ураженнями центральної нервової системи і порушенням психіки;
- організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому законодавством;
- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з метою забезпечення наступництва у наданні лікувально-діагностичної допомоги на різних рівнях га ефективного використання ресурсів системи медичного
обслуговування;
господарська діяльність з медичної практики, своєчасне та якісне обстеження і лікування відповідно до протоколів надання медичної допомоги та реабілітація пацієнтів;
- гігієнічне виховання хворих та пропаганда здорового способу житі я;
- ведення установленої медичної документації, складання оперативної інформації, статистичної звітності про діяльність підприємства та стан медичного обслуговування;
- облік результатів роботи медичного персоналу та контроль поточної діяльності функціональних підрозділів підприємства;
- забезпечення постійної участі у лікувально-діагностичній роботі фахівців обласних закладів охорони здоров'я;
- лікування та харчування пацієнтів, в межах натуральних норм, визначених чинним законодавством;
- участь в організації та проведенні з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково- практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо;
- провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством України;
- складання штатного розпису підприємства із порядку і відповідно до чинного
законодавства;
- нормування праці працівників підприємства згідно з чинним
законодавством;
підбір, облік, розстановка, підвищення кваліфікації працівників підприємства;
- покращення умов праці та відпочинку працівників підприємства;
- розвиток та удосконалення організаційних форм медичної допомоги, наступності обстеження та етапного лікування пацієнтів в лікувально- профілактичних закладах області;
- здійснення господарської діяльності, у тому числі своєчасного матеріально-технічного забезпечення, оснащення сучасною апаратурою, своєчасного проведення поточних та капітальних ремонтів приміщень підприємства тощо;
- здійснення планово-фінансової діяльності, у тому числі поточне і довгострокове планування діяльності підприємства, виконання фінансового плану, матеріальне стимулювання;
- здійснення внутрішнього фінансового контролю;
- впровадження в практику роботи нових передових форм медичного обслуговування, сучасних методів профілактики, лікування та реабілітації;
- визначення потреби структурних підрозділів підприємства у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення пацієнтів, що перебувають на лікуванні в умовах підприємства своєчасною та якісною медичною допомогою;
- здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-реабілітаційного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу підприємства.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Підприємство має право:
- самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, визначати основні напрямки розвитку відповідно до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання підприємства та його матеріально-технічне забезпечення;
- звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на підприємство завдань;
- укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства;
- здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно де законодавства;
- самостійно визначати напрямки використання ірошових коштів у порядку, встановленому законодавством України, враховуючи норми затвердженого
Фінансового плану та Статуту;
- здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку;
- залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статут них завдань у визначеному законодавством порядку;
- співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, науковими установами та фізичними особами-підприєміціми;
- надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом;
- залежно від конкретних умов і обсягів роботи створювати структурні підрозділи у порядку встановленому законодавством;
- здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
5.2. Підприємство зобов’язане:
- керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно- правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно- правовими актами, рішеннями Органу управління майном та цим Статутом;
- здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством;
- забезпечувати здійснення статутної діяльності і виконувати завдання підприємства;
- планувати свою діяльність щодо досягнення мети та предмету діяльності підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в галузі охорони здоров’я у Вінницькій області;
- забезпечувати своєчасну сплату обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства України;
- розробляти та реалізовувати кадрову політику, здійснювати контроль за 11 і дві п цеп І іям кваліфікації працівників;
- акумулювати власні надходження та витрачати їх з метою забезпечення діяльності підприємства відповідно до чинного законодавства України, дотримуватись затвердженого фінансового плану та цього Статуту;
- забезпечувати ефективне використання закріпленого за ним майна та цільове використання виділених коштів;
здійснювати реконструкцію, капітальний (поточний) ремонт основних засобів згідно законодавства;
- здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення, проводити придбання необхідних матеріальних ресурсів згідно з чинним законодавством;
- створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;
- здійснювати відповідно до чинного законодавства заходи з підвищення заробітної плати працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості
як у результатах особистої праці, гак і у загальних підсумках роботи підприємства;
оприлюднювати інформацію про свою діяльність відповідно до законодавства шляхом її розміщення на власній вебсторінці (вебсайті);
- оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком щодо неї. згідно вимог чинного законодавства України;
- здійснювати закупівлі у порядку встановленому законодавством.
Є'
6. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
6.1. На лікування до підприємства приймаються діти за путівками та направленнями, відповідно до показань на лікування. Визначення показань та протипоказань для лікування проводиться фахівцями підприємства відповідно до вимог законодавства і затверджується Департаментом охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації.
6.2. Відбір дітей диспансерної групи на санаторно-курортне лікування здійснюється санаторно-курортною відбірковою комісією підприємства (організації) охорони здоров’я за місцем диспансерного нагляду дитини.
6.3. Для прийому дітей до відділень підприємства необхідні такі документи:
- санаторно-курортна картка з даними клініко-лабораторного обстеження давністю не більше 1 місяця (Ф 076/о);
- - довідка про відсутність контакту з інфекційними хворими за місцем проживання, навчання або перебування;
- довідка про відсутність заразних захворювань шкіри;
- довідка про проведені щеплення.
6.4. Строки лікування і графіки заїздів затверджуються
Департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації.
6.5. Розміщення та виписка дітей здійснюється в установленому порядку черговою зміною підприємства під керівництвом завідуючого відділенням і старшої медсестри підприємства.
6.6. Призначення лікування для пацієнтів проводить лікуючий лікар після огляду хворого та заповнює листок лікарських призначень (Ф-003- 4/о ).
6.7. Обсяг обстеження і тактика лікування здійснюється лікуючим лікарем за погодженням завідуючим відділенням відповідно до стандартів лікування та вимог чинного законодавства.
6.8. Обхід пацієнтів підприємства лікуючим лікарем проводиться щоденно, а завідуючим відділенням - 2 рази на тиждень. Оформлення щоденників в історії хвороби проводиться згідно з нормами, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України.
6.9. Невідкладна медична допомога дітям надається лікарями та черговим медичним персоналом підприємства, а спеціалізована медичнг допомога - лікарями підприємств (організацій) охорони здоров’* вторинного рівня надання медичної допомоги.
6.10. У неробочий час та вихідні дні медична допомога надається лікарям* підприємства та черговою зміною згідно з графіком.
6.11. На підприємстві, одночасно з лікувальним процесом, проводиться відповідно до чинного законодавства України навчально- виховна (педагогічна) робота.
6.12. Педагогічну роботу на підприємстві виконують особи із спеціальною педагогічною освітою.
6.13. Методичну допомогу з організації педагогічної роботи, забезпечення шкільними меблями, документацією, учбовим приладдям, наочними посібниками, технічними засобами навчання, методичною літературою і підручниками здійснює управління освіти, на території якого знаходиться підприємство та Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації у порядку встановленому законодавством.
6.14. Педагогічна частина колективу підприємства проводить навчально-виховну роботу дітей в період їх лікування. Навчання дітей в період їх лікування на підприємстві, у загальноосвітніх школах системи Міністерства освіти забороняється.
6.15. Педагогічна частина колективу підприємства планує свою роботу відповідно до інструкцій, наказів, розпоряджень Міністерства охорони здоров'я України щодо організації навчально-виховного процесу у дитячих спеціалізованих с ан ато р і я х.
6.16 Безпосередню організацію роботи педагогічної частини колективу підприємства та керівництво і контроль за навчально-виховним процесом здійснює завідуючий педагогічною частиною, який відповідає за якість навчально-виховного процесу.
6.17. Педагогічна робота планується завідуючим педагогічною частиною підприємства один раз на рік у вересні. В цей же час завідуючий педагогічною частиною подає звіт за попередній навчальний рік. Річний план і звіт затверджує генеральний директор підприємства.
6.18. Згідно штатного розпису, на підприємстві роботу з дітьми проводять практичні психологи, логопед, музичний керівник та бібліотекар.
6.19. У позаурочний час для дітей організовуються спортивні змагання, свята, конкурси, екскурсії, концерти, тощо. Всі виховні заходи проводяться з урахуванням рекомендацій лікарів щодо стану здоров’я дітей, їх індивідуальних, психологічних особливостей, режиму лікувального процесу.
6.20. Тижневе навантаження вихователів - 25 годин, графік роботи вихователів складає завідуючий педагогічною частиною, а затверджує генеральний директор підприємства.
7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
7.1. Управління підприємством здійснює Вінницька обласна Рада (Орган управління майном).
7.2. Орган управління майном:
- затверджує Статут підприємства та зміни до нього;
- здійснює контроль за додержанням вимог Статуту та приймає рішення у
9
звязку з їх порушенням;
- затверджує фінансовий план підприємства та контролює його виконання;
- призначає на посаду та звільняє з посади директора підприємства, укладає та розриває контракт з директором підприємства, здійснює контроль за виконанням контракту згідно чинного законодавства;
- здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області, закріпленого за підприємством на праві оперативного управління;
- приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію підприємства;
- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.
” 3. На підприємстві може створюватись Наглядова рада підприємства, яка контролює та спрямовує діяльність директора підприємства. Порядок утворення Наглядової ради, організація діяльності та ліквідація Наглядової ради, порядок призначення членів Наглядової ради затверджуються рішенням Органу управління майном.
7.4. Поточне керівництво підприємством здійснює — директор підприємства, який призначається на посаду і звільняється з посади за рішенням Органу управління майном відповідно до порядку, визначеного законодавством України та рішеннями Вінницької обласної Ради. Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду директора підприємства визначаються чинним законодавством України. Із директором підприємства укладається контракт в порядку встановленому чинним законодавством. Сірок найму, права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
7.5. Директор підприємства здійснює керівництво діяльністю підприємства, несе персональну відповідальність за лікувально-профілактичну, організаційно- методичну, адміністративно-управлінську, господарсько-обслуговуючу, фінансово-господарську діяльність підприємства та виконання фінансового плану. У своїй роботі директор підприємства керується чинним законодавством, рішеннями Органу управління майном та цим Статутом.
7.5.1. Директор підприємства:
- здійснює керівництво діяльністю підприємства згідно з чинним законодавством;
- відповідає за результати фінансово-господарської діяльності підприємства;
- організовує розробку та забезпечує реалізацію довгострокової стратегії розвитку підприємства на основі потреб населення та ринкової ситуації;
- організовує роботу підприємства щодо надання населенню медичної допомоги, згідно з вимогами нормативно-правових актів, досягнення головної мети діяльності підприємства;
- організовує та контролює правильність та своєчасність обстеження і лікування пацієнтів, своєчасне проведення профілактичних та протиепідемічних заходів з метою недопущення внутрішніх інфекцій, дотримання персоналом підприємства Правил внутрішнього трудового розпорядку та трудової дисципліни, створення для персоналу безпечних умов праці та виконання вимог техніки безпеки на робочих місцях, виконання протипожежних заходів, дотримання правил охорони праці, забезпечення працівників предметами
медичного та господарського обладнання, їх раціональне використання, забезпечення хворих необхідними медикаментами та предметами догляду;
- забезпечує своєчасне складання і подання на затвердження фінансових планів, а також виконання показників фінансових планів;
- забезпечує своєчасне подання звітів про виконання фінансових планів до Органу управління майном;
- забезпечує виконання усіх зобов’язань перед державним та місцевим бюджетами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів;
- діє без довіреності від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його . нені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;
- організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, спрямовує їх діяльність на розвиток і підвищення ефективності роботи підприємства, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідність стандартам надання медичної допомоги і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах медичної допомоги;
- забезпечує залучення коштів на інвестиційні потреби підприємства;
- за необхідності створює та забезпечує роботу опікунських та громадських гад підприємства;
- вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими працівниками, а також найкращого використання знань та досвіду працівників, забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконання посадових і функціональних обов’язків;
- укладає трудові договори з працівниками підприємства, в тому числі, призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, медичного директора, головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів та інших працівників підприємства, приймає передбачені законодавством про працю рішення в сфері трудових відносин;
- забезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в порядку, визначеному законодавством України;
- забезпечує дотримання на підприємстві вимог законодавства про охорону праці, трудового законодавства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;
- вживає заходів - щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів відповідно до законодавства;
- несе відповідальність за збитки, завдані підприємству з вини працівників підприємства в порядку, визначеному законодавством;
- затверджує положення про структурні підрозділи підприємства, інші внутрішні положення, правила внутрішнього трудового розпорядку;
- вирішує питання щодо фінансово-економічної та господарської діяльності підприємства в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: медичному директору, заступникам директора, керівникам підрозділів підприємства;
- забезпечує захист майнових інтересів підприємства в суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
- має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах;
- самостійно вирішує питання діяльності підприємства за винятком тих, що піднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника;
- забезпечує оприлюднення інформації про діяльність підприємства, а також річної фінансової звітності разом з аудиторським висновком щодо неї, шляхом розміщення на вебсайті (вебсторінці) згідно вимог чинного законодавства;
- несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку підприємства, виконання показників ефективності діяльності підприємства, якість послуг, що надаються підприємством, використання наданого на праві оперативного управління підприємству майна і доходу згідно з вимогами законодавства, цього Статуту та укладених підприємством договорів;
- користується правом розпорядження коштами підприємства відповідно до законодавства та затвердженого фінансового плану, а майном згідно рішень Од гану управління майном та цього Статуту;
- забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством на праві оперативного управління майна;
- у межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;
- у строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє відповідні органи про будь-які зміни в даних про підприємство, внесення яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських д шмувань є обов’язковим;
- забезпечує подання в установленому порядку Органу управління майном 1 фінансову та іншу звітність підприємства (квартальну, річну) згідно вимог І чинного законодавства;
- забезпечує розслідування надзвичайних випадків на підприємстві (несвоєчасне надання медичної допомоги, масові захворювання, внутрішні інфекції, травми на виробництві та інше);
- розробляє та впроваджує на підприємстві систему безперервного ■удосконалення якості послуг з метою забезпечення безпеки пацієнтів, ■своєчасності допомоги, економічної ефективності, досягнення найкращих
результатів на основі наукових знань та принципів доказової медицини;
- забезпечує здійснення контролю за веденням та зберіганням медичної та іншюї документації;
- періодично звітує перед Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації про роботу підприємства та стан медичного забезпечення відповідно чинного законодавства;
- забезпечує своєчасний розгляд заяв та скарг громадян;
- веде особистий прийом громадян та працівників підприємства;
_
- вирішує інші питання, відносно до компетенції директора підприємства згідно із законодавством, цим Статутом та укладеним контрактом;
директор підприємства щорічно проходить оцінку діяльності.
7.6. У разі відсутності директора підприємства або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки директора підприємства виконує інша посадова особа згідно вимог чинного законодавства.
7.7. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення та фінансово-господарській діяльності, на підприємстві створюється Спостережна рада. Спостережна рада утворюється за рішенням Органу управління майном у кількості не більше 15 осіб, строком на 3 роки.
7.7.1. Спостережна рада підприємства складається з:
- одного представника Органу управління майном;
- представників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення обласної державної адміністрації - від однієї до
чотирьох осіб;
- депутатів Вінницької обласної Ради (за згодою) - від однієї до двох осіб;
- представників громадськості та громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров'я, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров'я та/або у сфері запобігання корупції (за згодою), - від однієї до восьми осіб (по одному представнику).
7.7.2. Порядок утворення, права, обов’язки Спостережної ради підприємства визначаються згідно чинного законодавства України.
7.8. Директор та головний бухгалтер підприємства несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.
7.9. Відповідальність за оприлюднення та достовірність інформації про діяльність підприємства, визначеної чинним законодавством України, несе директор підприємства відповідно до законів України та умов укладеного з ним контракту.
7.10. Організаційно-методичне керівництво та державний контроль за фаховою діяльністю підприємства здійснює галузевий орган виконавчої влади - Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації.
8. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Майно підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Органом управління майном, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства.
8.2. Майно підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області і закріплюється за ним на праві оперативного управління.
8.3. Здійснюючи право оперативного управління, підприємство володіє та користується зазначеним майном. Право розпорядження майном, закріпленим на праві оперативного управління, здійснюється з дозволу Органу управління майном. На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.
8.4. Підприємство має право, за згодою Органу управління майном та у визначеному ним порядку, продавати або передавати згідно законодавства, здавати в оренду нерухоме майно та інші матеріальні цінності, що належать йому на праві оперативного управління, а також списувати їх з балансу в установленому Органом управління майном порядку.
8.5. Підприємство не має права відчужувати або в інший спосіб розпоряджатись закріпленим за ним нерухомим майном, в тому числі передавати його безоплатно або в заставу без дозволу Органу управління майном.
8.6. Джерелами формування майна є:
- грошові та матеріальні внески Органу управління майном;
- доходи, одержані від реалізації послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно набуте у встановленому законодавством порядку;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.
8.7. Майно, набуте згідно законодавства при здійсненні підприємством господарської діяльності є спільною власністю територіальних громад області.
8.8. Статутний капітал підприємства становить: 1000 (одна тисяча) гривень 00 кой.
8.9. Орган управління майном здійснює контроль за використанням і збереженням переданого в оперативне управління майна і має право вилучати надлишкове майно, а також майно, що не використовується або використовується підприємством не за призначенням.
8.10. Збитки, завдані підприємству внаслідок порушення його майнових прав фізичними, юридичними особами чи державними органами, відшкодовуються йому у порядку, передбаченому чинним законодавством.
8.11. Усі питання, які стосуються права на земельні ділянки, що знаходяться у користуванні підприємства, їх відчуження, вилучення, відмова від права користування, тощо, вирішуються за погодженням із Органом управління майном.
8.12. Орган управління майном має право вимагати від підприємства надання будь-якої інформації щодо здійснення ним фінансово-господарської діяльності, чи виконання статутних завдань, а підприємство зобов’язане надати таку інформацію.
9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
9.1. Уся господарська та фінансова діяльність підприємства спрямована на досягнення мети, виконання поставлених завдань та здійснюється відповідно до чинного законодавства і Статуту підприємства.
9.2. Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку. Планування фінансово-господарської діяльності здійснюється підприємством шляхом складання, у порядку визначеному чинним законодавством річних фінансових планів.
9.3. Головними критеріями ефективності господарської діяльності підприємства є виконання його фінансового плану та зобов’язань, встановлених
14
договорами про надання підприємством медичних послуг, на основі оперативного управління майном. Фінансовий план є основним плановим документом, згідно з яким підприємство отримує доходи і здійснює витрати, визначає обсяг спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до статуту.
9.4. Директор підприємства несе відповідальність за своєчасність складання, додання на затвердження фінансового плану, а також за виконання показників затвердженого фінансового плану.
Підприємство звітує про стан виконання фінансового плану перед Органом управління майном згідно законодавства.
93. Відносини підприємства з іншими юридичними та фізичними особами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі відповідних правочинів та договорів.
9.6. Якщо по завершенню фінансового року після здійснення всіх витрат на забезпечення надання медичних послуг, згідно з договором про надання таких послуг покриття матеріально-технічних і прирівняних до них витрат, витрат на сплату прані, оплату відсотків по кредитах банків, сплати податків та інших обов’язкових платежів у розпорядженні підприємства є залишок коштів, то ці кошти зараховуються до резервного фонду підприємства, який має бути розмішений на спеціальному цільовому рахунку підприємства.
Кошти, що надходять у вигляді добровільних благодійних пожертв та гуманітарної допомоги використовуються підприємством відповідно до чинного законодавства.
9.7. Кошти резервного фонду можуть бути використані для розвитку матеріально-технічної бази підприємства, для поліпшення якості медичних послуг, надання яких складає мету і предмет діяльності підприємства.
Кошти резервного фонду можуть бути направлені на оплату праці при умові погодження з постійною комісією обласної Ради з питань бюджету, фінансів та обласних програм.
9.8. Покриття дефіциту фінансових ресурсів підприємства здійснюється за рахунок джерел не заборонених законодавством.
9.9. Рішення про використання коштів резервного фонду для покриття фінансового дефіциту підприємства може бути прийняте тільки Органом управління майном згідно законодавства.
9.10. Умови оплати праці працівників підприємства визначаються трудовим договором між директором підприємства та працівником з урахуванням вимог законодавства, затвердженого фінансового плану та положень цього Статуту.
9.11. Мінімальний розмір заробітної плати працівників підприємства не може бути нижчим встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
9.12. Джерелом коштів на оплату праці працівників підприємства є кошти, отримані в результаті його некомерційної господарської діяльності.
9.13. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у
колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством.
9.14. Підприємство здійснює бухгалтерський облік, облік медичної діяльності, здійснює обробку і веде облік персональних даних працівників, бухгалтерську та статистичну звітність в порядку та за формами, встановленими законодавством для суб’єктів господарської діяльності, що мають статус комунального ^комерційного підприємства.
9.15. Орган управління майном здійснює контроль за збереженням переданого майна та його ефективним використанням, має право ініціювати проведення відповідними органами комплексної ревізії фінансової та
господарської діяльності.
9.16. Підприємство веде у встановленому законодавством України порядку облік військовозобов'язаних та проводить заходи з цивільної оборони, протипожежної безпеки.

9.17. Підприємством використовуються власні доходи (прибутки) виключно для фінансування видатків на утримання комунального некомерційного підприємства, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.
9.18. Підприємству забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) а&з їх частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
9.19. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюють відповідні державні органи згідно чинного законодавства України.
9.20. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації здійснює контроль :а .“КІстю і обсягом надання медичної допомоги шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів в сфері охорони здоров’я та законодавству.
9.21. Підприємство подає Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації бухгалтерську, кадрову, медичну та іншу звітність, що стосується його фахової діяльності згідно законодавства та рішення Органу ужра&тіння майном про делегування повноважень.
10. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
10.1. Органом самоуправління підприємства є загальні збори трудового дтстекшву, які:
- затверджують Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- приймають колективний договір;
- здійснюють інші повноваження, визначені чинним законодавством України.
і 0.2. Загальні збори є иовноваженими, якщо на зборах присутні більше половини членів трудового колективу. Рішення загальних зборів приймається простою більшістю голосів.
10.3. Трудовий колектив підприємства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
10.4. Повноваження трудового колективу підприємства реалізується загальними зборами трудового колективу через їх виборні органи.
10.5. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльност і підприємства, приймаються за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі.
10.6. Колективним договором регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією підприємства.
10.7. Право на укладання колективного договору від імені адміністрації має директор підприємства, а від імені трудового колективу - уповноважений ним орган (профспілковий комітет).
10.8. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, пзгггя та гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового
колективу та їх сімей, вирішуються директором підприємства за участю трудового колективу та уповноважених ним органів.
10.9. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини підприємства з трудовим колективом регулюються законодавством України про працю.
11. ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА
11.1. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Органу управління майном, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду.
11.2. У разі припинення підприємства (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) усі активи підприємства передаються ОЛЕЇН або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
11.3. Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління майном або за рішенням суду, у порядку встановленому законодавством.
11.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами визначаються Органом управління майном та же може бути меншим, ніж два місяці з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо ліквідації.
11-5. Ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів згідно чинного законодавства України.
11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами підприємства. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність і повнота ліквідаційного балансу підлягають перевірці відповідно до чинного законодавства.
11.7. Працівникам підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
11.8. Підприємство є реорганізованим або ліквідованим із дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.
12.1. Зміни до Статуту підприємства вносяться за рішенням Органу управління майном, шляхом викладення Статуту у новій редакції, згідно з чинним законодавством України.
12.2. Зміни до цього Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.

Голова обласної Ради А.ОЛІЙНИК

Структура закладу

Санаторій має свою структуру, яка визначається і затверджується в порядку встановленим законодавством.
Кожний структурний підрозділ Санаторію керується в своїй діяльності Положенням про відповідний структурний підрозділ, яке затверджується головним лікарем.

1. Медичний відділ * Завідувач відділенням - посада вакантна
* Старша сестра медична - Добинда Алла Миколаївна тел. (04340) 2-86-38 електронна пошта http://san-3@ukr.net

2. Педагогічна частина * Завідувач педагогічною частиною - Уманський Віктор Анатолійович тел. (04340) 2-86-85 електронна пошта http:/san-3@ukr.net


3.Відділ економіки і фінансів * Головний бухгалтер - Сідак Наталя Григорівна тел. (04340) 2-86-48 електронна пошта http://san-3@ukr.net


4.Господарсько-обслуговуючий відділ * Завідувач господарством -Усатюк Інна Володимирівна тел. (04340) 2-86-85 електронна пошта http://san-3@ukr.net


Основні види діяльності та послуги

Платні послуги не надаємо

надання консультативної допомоги населенню області;

1) надання стаціонарної психіатричної допомоги дитячому та дорослому населенню області;
2) проведення реабілітаційних заходів;
3) надання спеціалізованої допомоги у стаціонарі;
4) соціально-правова допомога;
5) статистичний облік, аналіз показників закладу.

заклад проводить лікувально-оздоровчу діяльність та надає такі послуги:

1. лікувальні
* Фізіотерапевтичні процедури
* Лікувальна фізкультура
* Лікувальний масаж
* Лікувальні ванни
* Медикаментозне лікування

2. педагогічні
*логопедична корекція
*психолого-педагогічна корекція
*організація дозвілля
*консультативне навчання
dsc09627.jpg (114.93 Kb)dsc09627.jpg (114.93 Kb)