Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Могилів-Подільський медичний коледж

Загальна інформація

Посилання на веб-сайт закладу
http://medcollege.mogpod.com
Інформація про заклад
Могилів-Подільський медичний коледж – вищий навчальний заклад першого рівня акредитації. Коледж віднесений до об'єктів комунальної власності Вінницької обласної Ради народних депутатів. Коледж є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в банку, печатку ,штампи тощо.
Могилів-Подільський медичний коледж був заснований в 1936 році Постановою Вінницького облздороввідділу як дворічна медична школа. З 1954 року рішенням Виконкому Вінницької обласної ради депутатів трудящих (наказ № 246 від 12.07.54 р.) медшкола була реорганізована в медичне училище, з 2005 року рішенням 21 сесії 4 скликання Вінницької обласної ради № 834 від 20 квітня 2005 року медичне училище було перейменоване на медичний коледж.
Могилів – Подільський медичний коледж розташований за адресою: 24000, Вінницька область,м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 6, Могилів-Подільський медичний коледж, тел. 6-52-94, 6-64-61.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 02011054
E -mail:mogpodmedcollege@ukr.net
http://medcollege.mogpod.com
Повна назва: Могилів-Подільський медичний коледж.
Скорочено: МОГ- ПОД МЕД. КОЛЕДЖ.

Цілі діяльності
Коледж має право на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні освітньо-кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста для галузі знань 22 „Охорона здоров'я" зі спеціальності 223 «Медсестринство» з наступними спеціалізаціями:
    "Лікувальна справа"
    "Сестринська справа"
    "Акушерська справа"
та для галузі знань 22 „Охорона здоров'я" зі спеціальності 221 «Стоматологія» зі спеціалізації :
"Гігієніст зубний"

Основними напрямками діяльності коледжу є:
 підготовка відповідно до державного замовлення та договірних
зобов'язань висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров'я України;
 провадження освітньої діяльності за освітнім рівнем повної загальної середньої освіти;
 атестація педагогічних працівників;
 підготовка абітурієнтів до вступних іспитів, профорієнтаційна робота;
 організація і проведення у тісному зв'язку з навчальним процесом
науково-пошукової роботи;
 надання платних освітніх послуг відповідно до діючого законодавства;
 культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська діяльність, виробничо-комерційні роботи;
 розповсюдження медичних, санітарно-гігієнічних та екологічних знань серед населення області;
 здійснення зовнішніх зв'язків.

Головні завдання коледжу:
 здійснення освітньої діяльності за напрямом 22 Охорона здоров'я, яка
забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і відповідає стандартам вищої освіти;
 здійснення науково-дослідницької, культурно-виховної, спортивної
та оздоровчої діяльності;
 забезпечення виконання державного замовлення та інших угод на
підготовку фахівців з вищою освітою;
 вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці, сприяння
працевлаштуванню випускників;
 забезпечення культурного і духовного розвитку особистості виховання
студентів у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції та Законів України;
 формування соціально зрілої творчої особистості;
 виховання морально, психологічно і фізично здорового покоління
громадян;
 формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до
трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства;
 забезпечення високих етичних норм, атмосфери взаємної поваги
доброзичливості у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;
 забезпечення набуття студентами знань у галузі Охорона здоров'я та підготовка їх до професійної діяльності в лікувально-профілактичних установах;
 перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів;
 просвітницька діяльність:
 інформування студентів про ситуації, що склалися на ринку зайнятості.

Статут закладу

statutpdf.pdf

Структура закладу

Директор
Кордон Володимир Михайлович
тел.: (04337)65294

Заступник директора з навчальної роботи

Філімонова Людмила Момирівна
тел.: (04337)65494

Заступник директора з питань гуманітарної освіти та виховання
Наконечна Тетяна Миколаївна
тел.: (04337)68147

Заступник директора з АГР
Маковій В'ячеслав Григорович
тел.: (04337) 63100

Методист
Костецька Вікторія Вікторівна
тел.: (04337)66466

Завідувач медсестринським відділенням

Дорош Олена Вікторівна
тел.: (04337)66466

Завідувач фельдшерсько – акушерським відділенням
Калініна Наталія Вікторівна
тел.: (04337)66466

Завідувач практичним навчанням
Юхимчук Вікторія Володимирівна
тел.: (04337)68147

Головний бухгалтер
Прокопова Тетяна Анатоліївна
тел.: (04337)66461

Керівник підрозділу сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу

Апостол Наталя Василівна
тел.: (04337)67107

Основні види діяльності та послуги
Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 28.05.2015р. протокол № 116 Могилів-Подільський медичний коледж віднесено до вищих навчальних закладів освіти, який надає освітні послуги зі спеціальностей на рівні молодшого спеціаліста за першим рівнем акредитації.
За наслідками ліцензування Коледж має право на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні освітньо-кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за напрямом та спеціальностями:
1201 Медицина 5.12010101 - "Лікувальна справа"
1201 Медицина 5.12010102 - "Сестринська справа"
1201 Медицина 5.12010105 - "Акушерська справа"
Відповідно до Переліку галузей знань та спеціальностей 2015 р. Коледж має право на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні освітньо-кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста для галузі знань 22 „Охорона здоров'я" зі спеціальності 223 «Медсестринство» з наступними спеціалізаціями:
"Лікувальна справа"
"Сестринська справа"
"Акушерська справа"
Коледж акредитовано з вищезгаданих спеціальностей, він має право видачі випускникам дипломів про вищу освіту державного зразка.
Відповідно до рішення Вінницької регіональної експертної ради ліцензування та атестації від 05.05.2014р., протокол № 89 ліцензія серії АЕ № 271335, коледжу надано право на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти і видачі документа про повну середню освіту державного зразка.