Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Гайсинський медичний коледж

Загальна інформація

Посилання на веб-сайт закладу
http://www.content.net.ua/registration/index.php?id=2073
Інформація про заклад
koledzh1.jpg (292.4 Kb)
Гайсинський медичний фаховий коледж – вищий навчальний заклад І рівня акредитації, являється спільною власністю територіальних громад області, управління якими здійснює Вінницька обласна рада. Коледж заснований в 1928 році з метою підготовки середніх медичних кадрів для південно-східного регіону Поділля на підставі угоди ініціативної групи батьків учнів та Тульчинської окружної інспектури народної освіти, затвердженої Наркомосвіти УРСР. Спочатку він існував як медпрофшкола, а в 1930 році реорганізований в медичний технікум. З 1954 року відповідно до наказу МОЗ УРСР навчальний заклад отримав назву медичного училища. З липня 2005 року - медичний коледж.
Високий рівень підготовки випускників забезпечує досвідчений педагогічний колектив.
Матеріально-технічна база коледжу дозволяє готувати молодших спеціалістів на належному науково-методичному рівні.
Теоретичні та практичні заняття проводяться в 37 кабінетах та 10 лабораторіях, навчальних кімнатах, що розташовані в базових лікувальних закладах міста.
Більшість кабінетів обладнано сучасною відео - та проекційною апаратурою, комп'ютерами. До послуг студентів бібліотека, книжковий фонд якої становить 30 тисяч томів, актовий зал на 500 посадкових місць, де проходять урочисті вечори, концерти, конкурси, є дискоклуб, їдальня, бажаючі забезпечуються гуртожитком.
Контактні дані:
ГАЙСИНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
Юридична адреса коледжу:
23700, Вінницька область,
м. Гайсин, вул. Б.Хмельницького, 46,
тел. 04334 2-15-43, 2-11-89.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 02011019
E -mail: haisinmedcoll@i.ua
http:// www.c2n.info/gaysin_medic

Цілі діяльності

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/vidomosti-pro-pravo-zdijsnennya-osvitnoyi-diyalnosti/vidomosti-pro-pravo-zdijsnennya-osvitnoyi-diyalnosti-u-sveri-vischoi-osviti/vinnicka-oblast-l
За наслідками ліцензування Коледж має право на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за напрямом та спеціальностями:
1201 Медицина, 5.12010101 "Лікувальна справа",
1201 Медицина, 5.12010102 "Сестринська справа"
Коледж акредитовано з вищезгаданих спеціальностей і має право видачі випускникам дипломів про вищу освіту державного зразка.
Коледжу надано право на провадження освітньої діяльності за рівнем повної загальної середньої освіти і видачі документів про повну середню освіту державного зразка.
Цілі діяльності Гайсинського медичного фахового коледжу - забезпечення здобуття вищої освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб.
- підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров'я України;
- провадження освітньої діяльності за освітнім рівнем повної загальної середньої освіти;
- атестація педагогічних працівників;
- підготовка абітурієнтів до вступних іспитів, профорієнтаційна робота;
- організація і проведення у тісному зв'язку з навчальним процесом науково-пошукової роботи;
- культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська діяльність;
- надання платних послуг, передбачених діючим законодавством;
- розповсюдження медичних, санітарно-гігієнічних та екологічних знань серед населення області;
- здійснення зовнішніх зв'язків.

Статут закладу
statut_gaisinskogo_mk_07_05_2015.pdf
рішення про перейменування1стор.pdf
рішення про перейменування2стор.pdf

Структура закладу
Структура і штатна чисельність
img_struktura_medkoledzh.pdf
img_struktura_medkoledzh_2.pdf
Директор
Саблук Анатолій Григорович
тел. (04334)21403
Електронна пошта:
E -mail: haisinmedcoll@ukr.net

Заступник директора з навчальної частини
Яременко Людмила Василівна
тел. (04334)21057
Електронна пошта:
E -mail: haisinmedcoll@ukr.net

Заступник директора з господарської частини
Тітаренко Василь Сергійович
тел.(04334)21543
E -mail: haisinmedcoll@ukr.net

Головний бухгалтер
Косенко Олег Іванович
тел. (04334)21189
E -mail: mk100@ukr.net

Завідувач відділення "Лікувальна справа"
Попатенко Вітольд Миколайович
тел. (04334)21543
E -mail: haisinmedcoll@ukr.net

Завідувач відділення "Сестринська справа"
Боднар Галина Степанівна
тел. (04334)21543
E -mail: haisinmedcoll@ukr.net

Основні види діяльності та послуги
Гайсинський медичний фаховий коледж має право на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста за напрямом та спеціальностями:
1201 Медицина, 5.12010101 "Лікувальна справа",
1201 Медицина, 5.12010102 "Сестринська справа"
Коледж акредитовано з вищезгаданих спеціальностей і має право видачі випускникам дипломів про вищу освіту державного зразка.
rozrahunok_tarifiv_vartosti_navchannya_sestrinska_sprava.pdf
rozrahunok_tarifiv_vartosti_navchannya_likuvalna_sprava.pdf
rozrahunok_vartosti_prozhivannya_v_gurtozhitku.pdf
dogovir_orendi.pdf
kalkulyaciya_ls_2018.pdf
kalkulyaciya_ls9__2018.pdf
kalkulyaciya_ss11__2018.pdf

РЕКВІЗИТИ для сплати за навчання та гуртожиток:

Гайсинський медичний фаховий коледж
р/р UA178201720314281001201026584- н а в ч а н н я
ЄДРПОУ 02011019
ГУ ДКСУ у Вінницькій області

Гайсинський медичний фаховий коледж
р/р UA188201720314251001202026584 – г у р т о ж и т о к
ЄДРПОУ 02011019
ГУ ДКСУ у Вінницькій області