Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К.Заболотного із структурним підрозділом

Загальна інформація

Посилання на веб-сайт закладу
http://www.vmc.vn.ua
Інформація про заклад
В ряду відомих медичних навчальних закладів України Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К.Заболотного займає почесне місце. Його 90-річний Ювілей співпадає з 20 річницею Незалежності України. Творча праця всіх членів педагогічного колективу та допоміжного персоналу, історичні традиції дозволили створити добру навчально-матеріальну і наукову бази для підготовки спеціалістів високого ґатунку для практичної охорони здоров’я. За 90 років існування навчального закладу змінювався керівний склад та склад педагогічних кадрів, співпрацівників, але всі вони прагнули покращити умови для навчання, розвитку кожної особистості в отриманні найгуманнішої професії медичного працівника тисячам студентів, нашим випускникам.
Коледж має сучасну навчально-матеріальну базу, 2 студентських гуртожитки, працюють 2 спортивних зали з тренажерами, В навчальному корпусі діють: їдальня, актова зала, дискоклуб з необхідною музичною та відео - технікою.
Коледж забезпечений найсучаснішим матеріально–технічним обладнанням, яке є в достатній кількості і дозволяє готувати фахівців на високому рівні. Навчально–матеріальна база коледжу постійно вдосконалюється, оновлюється. Навчальні кімнати у лікувально–профілактичних та санітарно–епідеміологічних установах міста мають методичне забезпечення та все необхідне для відпрацювання і закріплення практичних навичок.
В коледжі створений технічний центр, який об’єднує в собі: відділ комп’ютерного забезпечення, відділ оперативної поліграфії та відділ створення навчальних відеофільмів. Діюча телестудія обладнана професійною знімальною апаратурою та відеомонтажним обладнанням, дає можливість здійснювати коледжні телепередачі. Сучасне устаткування малої поліграфії дає змогу забезпечувати навчальний процес необхідним роздатковим методичним навчальним та науковим матеріалом. Кабельна мережа та спеціальне технічне оснащення кабінетів допомагає оперативно використовувати наявний фонд відеофільмів на теоретичних та практичних заняттях.
В коледжі діє підлітковий клуб, в якому працюють різноманітні гуртки художньої самодіяльності, проводяться тематичні вечори та вечори відпочину.

Цілі діяльності
Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К.Заболотного є вищим навчальним закладом освіти з правом здійснення освітньої діяльності за I рівнем акредитації.

Статут закладу
Інформація не надана

Структура закладу
Інформація не надана

Основні види діяльності та послуги
Здійснення освітньої діяльності за I рівнем акредитації