Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницьке обласне патологоанатомiчне бюро Вінницької обласної Ради»

Інформація про керівництво

Директор КНП ВОПАБ Вінницької обласної Ради
gresko.jpg (88.64 Kb)

Гресько Михайло Сергійович

Народився 16 жовтня 1983 року в селищі Бабанка
Уманського району, Черкаської області в сім'ї робітників.
У 1990 році пішов у перший клас ЗОШ І-Ш ступенів с. Дубова.
У 2001 році після закінчення школи вступив до Вінницького медичного університету на факультет «Лікувальна справа», по закінченню пройшов інтернатуру за спеціальністю «Патологічна анатомія». Одразу влаштувався на роботу до Хмільницької центральної районної лікарні лікарем-патологоанатомом.
Під час роботи здобув спеціалізацію в Тернопільському державному університеті ім. І.Я. Горбачевського за фахом «Клінічна лабораторна справа». За сумісництвом працював у вище загаданій ЦРЛ лікарем-цитологом.
В 2018 році був обраний колективом Хмільницької ЦРЛ головою первинної профспілкової організації.
В 2019 році закінчив Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії управління при Президентові України.

З лютого 2019 року і по 24 вересня 2020 р. працював лікарем-патологоанатомом в комунальному некомерційному підприємстві «Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро Вінницької обласної Ради».
З 25 вересня 2020 року призначений директором комунального некомерційного підрприємства «Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро Вінницької обласної Ради» - рішення Вінницької обласної Ради № 983 від 24.09.2020 р.

Медична директорка КНП "ВОПАБ Вінницької обласної Ради"
f59916.jpg (214.77 Kb)
Холод Любов Павлівна
Число, місяць і рік народження: 23 червня 1965 року
Місце народження Україна, Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Олексіївка
Освіта вища, Вінницький медичний інститут ім.М.І. Пирогова, педіатрія, лікар, закінчила у 1989 році
Науковий ступінь, вчене звання: не має
Нагороди, почесні звання: Почесна Грамота Кабінету Міністрів України від 15.06.2010 року
Почесна Грамота Верховної Ради України від 24.07.2019 року

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
25.08.1983 – 30.06.1989 – студентка Віницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.
01.08.1989 – 31.07.1991 – інтерн Вінницької міської дитячої лікарні за фахом «Педіатрія».
01.08.1991 – 09.09.1991 – лікар-педіатр Вінницької міської дитячої лікарні.
10.09.1991 – 30.09.1992 – лікар-патологоанатом відділу загальної патології Вінницького обласного патологоанатомічного бюро.
01.10.1992 – 01.09.1997 - лікар-патологоанатом відділу дитячої патології Вінницького обласного патологоанатомічного бюро.
02.09.1997 - 22.05.2014 р. – завідувачка відділом дитячої патології Вінницького обласного патологоанатомічного бюро.
23.05.2014 - 09.10.2019 р. - начальник Вінницького обласного патологоанатомічного бюро.
з 09.10.2019 р. по 22.05.2020 р. - Директорка КНП "ВОПАБ Вінницької обласної Ради".
з 25.05.2020 р. по 01.10.2020 р.- завідувачка організвційно-консультативним відділенням з гістологічними дослідженнями та архівом.
З 01.10.2020 по теперишній час - медична директорка КНП "ВОПАБ Вінницької обласної Ради"Завідувач головним відділенням загальної патології з гістологічними дослідженнями
gormash.jpg (76.29 Kb)
Гормаш Павло Петрович , 1962 року народження, у 1979 році поступив в Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова, а в 1985 закінчив військово-медичний факультет при Куйбишевському медичному інституті ім. Д.І. Ульянова.
Після закінчення інституту перебував на посаді начальника медичної
служби військової частини.
З 1989 року по 1991 року пройшов повний курс за фахом „патологічна анатомія” в клінічній ординатурі при Військово-медичній академії
ім. С.М. Кірова.
З серпня 1991 року по серпень 1999 р. проходив військову службу
в якості начальника патологоанатомічного відділення військового шпиталю.
В 1991 році в Ленінградському ДІУЛ пройшов цикли удосконалення:
„ Патологічна анатомія гінекологічних захворювань”,
„ Мікроскопічна діагностика ендоскопічних та пункційних біопсій”.
В 1993 році в Центральному ІУЛ м. Москви пройшов цикл удосконалення
„ Мікроскопічна діагностика ендоскопічних та пункційних біопсій”.
В 1996 році в Санкт-Петербурзькій МАПО пройшов цикл удосконалення „Гістологічна та цитологічна діагностика гінекологічних захворювань”,
особисте навчання по програмі „ Морфологічна діагностика хвороб нирок”.
В 1999 році була присвоєна І кваліфікаційна категорія лікаря-патологоанатома.
З лютого 2001 р. працював лікарем-патологоанатомом відділу загальної патології Вінницького обласного патологоанатомічного бюро.
З серпня 2002 р. до 2016р. працював завідувачем відділення інфекційної патології.
Є членом Всеукраїнської спілки патологів, співавтором багаточисельних наукових статей, таких як:
„ Морфологические критерии реакции печени в модели гемангиом на воздействие различных физических факторов”, що була надрукована в журналі „ Вестник морфологии” , ”Экспериментальная оценка санации брюшной полости палисаном при каловом перитоните”, що була надрукована в журналі „ Вісник Вінницького національного медичного університету ”, ” Особенности санации брюшной полости при разлитом перитоните у детей”, що була надрукована в матеріалах Х-го конгресу хірургів. м. Тернопіль, ” Вікові особливості поперечних складок товстої кишки”, що була надрукована в журналі ”Світ медицини та біології ”, « Нервово-м'язова дисплазія кишкової стінки у дітей», що була надрукована в журналі «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», «Івазивний аспергліоз у клініці туберкульозу», що була надрукована в журналі „ Вісник Вінницького національного медичного університету”.
Приймав участь в проведенні патоморфологічних досліджень та опрацюванні їх результатів, які були використані в монографії Д.С.Солейко «Септичні форми гематогенного остеомієліту у дітей».


В 2009 р. пройшов курси удосконалення по програмі «Диференційна діагностика захворювань жіночих статевих органів по біопсійному матеріалу» у Львівському НМУ ім. Д.Галицького.
В 2010 р. пройшов курси удосконалення по програмам «Мікроскопічна діагностика новоутворень» та «Вибрані питання патологічної анатомії» Харківської МАПО.
В 2012 р. пройшов курси удосконалення по програмі «Патологічна анатомія інфекційних захворювань» в КМАПО ім.П.Шупика.
В 2014 р. пройшов курси удосконалення по програмі «Мікроскопічна діагностика біопсій (приватна онкоморфологія)» в КМАПО ім.П.Шупика.
Як завідуючий відділом інфекційної патології відповідав за протиепідемічний режим в бюро.
З 2016 р. займає посаду завідувача головним відділенням загальної патології з гістологічними дослідженнями.

Завідувачка віділенням дитячої патології з гістологічними дослідженнями
1402_shved.jpg (.19 Kb)
Шведка О.В., 1966 р. народження, в 1984 р. вступила до Донецького Державного Медичного Інституту ім. М. Горького на педіатричний факультет, який успішно закінчила у 1991 р. за спеціальністю “Педіатрія”. В 1994-1996 рр. пройшла 2-річну інтернатуру за фахом “Патологічна анатомія”, після чого поступила на роботу до Центральної Міської Клінічної Лікарні № 1 м. Донецька, де працювала до 2014 р. Під час роботи виконувала фактичні обов'язки дитячого патологоанатома. Сертифікат спеціаліста з дитячої патологічної анатомії отримала в 2004 р. після спеціалізації в КМАПО (м. Київ); після клопотання адміністрації ЦМКЛ №1, враховуючи досвід та стаж фактичної роботи дитячим патологоанатомом, було присвоєно 1 кваліфікаційну категорію з дитячої патологічної анатомії в 2004 р. З 2008 р. - вищу кваліфікаційну категорію з дитячої патологічної анатомії. Професійну кваліфікацію систематично підвищувала на передатестаційних та тематичних циклах Київської Медичної Академії Післядипломної Освіти ім П. Л. Шупика та Харківської Медичної Академії післядипломної освіти.

З 2004 р. Наказом по ДОЗ ОДА Донецької області була призначена головним позаштатним обласним дитячим патологоанатомом: приймала участь у обласних координаційних нарадах з проблем малюкової та дитячої смертності, консультувала лікарів-патологоанатомів з міст та районів області в разі складних та спірних випадків, перевіряла якість заповнення лікарських свідоцтв про перинатальну смерть, під час річних звітів проводила аналіз причин малюкової та дитячої смертності, скринінгові перевірки якості заповнення протоколів розтину померлих дітей до 18 років.

Неодноразово приймала участь в роботі республіканських пленумів та конгресів Асоціації патологоанатомів України.
Внаслідок збройного конфлікту та проведення АТО в липні 2014 р. припинила роботу в м. Донецьку та переїхала до м. Вінниці, де поступила на роботу в дитяче відділення Вінницького обласного патологоанатомічного бюро 20.08.2014 р. В зв'язку з реорганізацією бюро в 2016 р. була призначена на посаду завідувачки відділенням дитячої патології з гістологічними дослідженнями; крім того, в 2016 р. виконувала обов’язки начальника ВОПАБ у періоди її відсутності.

На початку 2017 р. силами відділення був проведений тематичний семінар з працівниками кафедри патологічної анатомії Вінницького медичного університету, присвячений проблемам морфологічної діагностики патології плацент.

Крім цього, з метою підготовки до клініко-патологоанатомічних конференцій та при роботі з протоколами розтинів звертається до медичної літератури по суміжним спеціальностям (неонатологія, дитячі хвороби, акушерство та гінекологія, хірургія, терапія, ендокринологія та ін.), а також до журналів та монографій.

Завідувач організаційно - консультативним відділенням з гістологічними дослідженнями та архівом

dsc08258.jpg (58.12 Kb)

Ніколюк Анатолій Анатолійович, 1969 р.н.

Число, місяць і рік народження: 15 грудня 1969 року
Місце народження: село Приборівка, Липовецького району, Вінницької області
Освіта – вища, Вінницький медичний державний університет ім. М.І. Пирогова, закінчив у 1998 році.

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

31.08.1992 – 26.06.1998 – студент Вінницького медичного державного університету ім. М.І. Пирогова.
03.08.1998 – 30.06.1999 – лікар-інтерн Вінницького обласного патологоанатомічного бюро
02.08.1999 – 31.01.2013 – лікар-патологоанатом відділу дитячої патології Вінницького обласного патологоанатомічного бюро.
01.02.2013 –22.05.2020 р. – завідувач організаційно-консультативного відділення з гістологічними дослідженнями та архівом.
З 04.05.2020 р. по 01.10.2020 – медичний директор комунального некомерційного підприємства «Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро Вінницької обласної Ради».
З 25.05.2020 р. по 25.09.2020 – в.о. директора комунального некомерційного підприємства
«Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро Вінницької обласної Ради».
з 01.10.2020 р. – завідувач організаційно-консультативного відділення з гістологічними дослідженнями та архівом.

Має другу кваліфікаційну категорію за фахом «Організація і управління охороною здоров'я».
Вища кваліфікаційна категорія за фахом «Патологічна анатомія».
Вища кваліфікаційна категорія за фахом «Дитяча патологічна анатомія».Завідувач відділенням загальної патології з гістологічними та іммуногістохімічними дослідженнями №1
kovalenko.jpg (68.43 Kb)
Коваленко Юрій Іванович, 1963 року народження, у 1986 році поступив на лікувальний факультет Вінницького медичного інституту, в 1990 році був переведений у Саратовський медичний інститут, військово-медичний факультет якого закінчив у 1992 році.
До 1996 року – служба у лавах Української Армії.
В 1996 році прийнятий на посаду лікаря-патологоанатома у Вінницьке обласне патологоанатомічне бюро. В 1997 році пройшов спеціалізації за фахом „патологічна анатомія”.
В травні-червні 1999 р. був слухачем виїзних курсів ХМАПО на
циклах “Мікроскопічна діагностика новоутворень та біопсій” і “Вибрані питання патанатомії”.
В січні-лютому 2000 р. був слухачем виїзних курсів ХМАПО на
циклах “Мікроскопічна діагностика новоутворень та біопсій” і “Вибрані питання патанатомії”.
В травні 2001 р. був учасником Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань дитячої патології. Є членом Всеукраїнської спілки патологів.
В травні 2001 р. проходив передатестаційний цикл в КМАПО, після якого отримав другу кваліфікаційну категорію лікаря-патологоанатома.
В вересні 2006 року проходив передатестаційний цикл в КМАПО.
На даний момент лікар - патологоанатом вищої кваліфікаційної категорії.
З 2016 р. займає посаду завідуючого відділенням загальної патології з гістологічними та імуногістохімічними дослідженнями №1.

Завідувач Гайсинським міжрайонним відділенням загальної патології з гістологічними дослідженнями №4

Підкоморний В.І. працює патологоанатомом з 1991 р., а з 2001 р. – завідує патологоанатомічним відділенням Гайсинського РТМО. На цій посаді він проявляє себе як кваліфікований фахівець та організатор.
Неодноразово Підкоморний В.І. підвищував свій професійний рівень на різноманітних курсах з питань патологічної анатомії, постійно знайомиться з новими медичними виданнями, журнальними статтями не тільки по своїй спеціальності, а також з питань хірургії, акушерства-гінекології, дитинства та інших.
Фактично Гайсинська міжрайонна філія обслуговує три райони Вінницької області, надаючи патологоанатомічні послуги Гайсинському, Тростянецькому та Теплицькому РТМО.

Інформація про членів наглядової ради
Наглядова рада в закладі не створювалась

Річні звіти керівника та наглядової ради
Річні звіти наглядової ради не формуються, так як в закладі вона не створювалась.

Звіт за 15-17рр.

Аналіз роботи КНП"ВОПАБ ВОР" за 2020 рік

Винагороди керівника та членів наглядової ради

Рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального підприємства

Державна реєстрація

Організаційно-правова форма: 150 Комунальне некомерційне підприємство
Місце знаходження: 0510100000 21018 м.Вінниця, вул.Пирогова, буд. 46 корп.2
Орган управління: S.1312 Регіональні та місцеві органи державного управління
Форма фінансування: 2 обласний бюджет, власні кошти
Керівник: Директор Гресько Михайло Сергійович
Орган реєстрації: Виконавчий комітет Вінницької міськради
Дата реєстрації: 09.10.2019 № рішення: 11747770001017442
Види діяльності (КВЕД) 86.10 Діяльність лікарняних закладів

р/р UA323052990000026002016105246
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299
код ЄДРПОУ 25508067
ІПН 255080602289
Є платником ПДВ
тел. (0432) 670068, (0432) 655859
e-mail: vopab.vinn@gmail.com
Адреса для листування:
21028, м. Вінниця, а/с 377

Відомості з ЄДРПОУ2020b_1.doc2020b_1.doc