Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

"Тульчинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради".

Загальна інформація

Інформація про заклад
Комунальний заклад "Тульчинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою
Вінницької обласної Ради".

Сайт: http://kadetu.tulchin-licey.net/

Код ЄДРПОУ 21723398
Контактні дані: м.Тульчин провулок М.Леонтовича 12
індекс 23600
телефон:(04335) 2-22-84
(04335) 2-22-82
електронна пошта tulchin-licey2015@ukr.net
Час роботи та прийому керівника начального закладу:
понеділок 8:00-16:00
вівторок 8:00-16:00
середа 8:00-16:00
четвер 8:00-16:00
п'ятниця 8:00-16:00

Цілі діяльності
Головними цілями діяльності школи-ліцею є:
- виховання громадянина України на кращих традиціях українського народу самовідданого служіння Україні, готовності до захисту її незалежності і територіальної цілісності, поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;
- надання базової та повної загальної середньої освіти відповідно до Державних стандартів загальної середньої освіти;
- забезпечення набуття ліцеїстами знань і навичок з військової та фізичної підготовки; підготовка фізично здорових, високоморальних, вольових, дисциплінованих особистостей, здатних до свідомого вибору відповідної професії, служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях України;
- підготовка ліцеїстів до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.

Статут закладу
http://kadetu.tulchin-licey.net/golovna/ustanovci-dokumenti-skoli-liceu/statut-skoli---liceu

Структура закладу
Заступник директора з навчально-виховної роботи
Фадєєва Людмила Акиндинівна
http//kadetu.tulchin-licey.net/_/rsrc/1503990582293/administracia-liceu/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA1.png?height=200width=125
заступник директора з навчально-виховної роботи
Закінчила Вінницький державний педагогічний інститут в 1995 році. Вчитель історії та правознавсва.
Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, присвоєно педагогічне звання "Старший вчитель".

Заступник директора з виховної роботи

Васюта Віктор Олексійович
http//internat.ucoz.ua/_si/0/22609207.jpg
Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут в 1992 році. Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.
На посаді заступника директора з виховної роботи працює з 2005 року.

Заступник директора з господарської діяльності
Рабчук Микола Романович
http//internat.ucoz.ua/_si/0/38734633.jpg
На посаді заступника директора школи з господарської роботи працює з 1999 року.

Головний бухгалтер
Лівандовська Світлана Петрівна
http//internat.ucoz.ua/_si/0/96382250.jpg
Закінчила в 1992 році Брацлавський сільськогосподарський технікум.
З 1995 по 2011 р.р. працювала в Державній податковій інспекції в Тульчинському районі.
В 2003 році закінчила Академію державної податкової служби.
З 2011 по 2013 р.р. працювала в КП Тульчинське БТІ.
В жовтня 2013 року призначена головним бухгалтером Тульчинської школи-інтернату-ліцею.

http//internat.ucoz.ua/_si/0/29639442.jpg
Чорна Оксана Миколаївна - лікар школи
Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.Пирогова у 1995 році.
Лікар-педіатр вищої категорії.
Працює лікарем в школі з 1995 року.

II. Структура школи-ліцею

2.1. Структура школи-ліцею затверджується в порядку, встановленому законодавством. Структурні підрозділи школи-ліцею здійснюють діяльність на підставі Положень, затверджених директором школи-ліцею. Школа-ліцей здійснює діяльність у складі 8-11 класів. У школі-ліцеї І курс відповідає 8 класу; II курс - 9 класу; III курс - 10 класу; IV курс - 11 класу.

2.2. Поділ учнівського колективу здійснюється відповідно до Законів України „Про загальну середню освіту " та „Про військовий обов'язок і військову службу ". Класи називаються взводами (далі — взводи). Взводи у школі-ліцеї формуються згідно з нормативами наповнюваності класів, встановленими законодавством, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально- виховного процесу. Взводи поділяються на відділення. Взводи одного року набору становлять роту.

2.3. Наказом директора школи-ліцею на посади старших груп - командирів відділень (далі - командири відділень) і старост класів - заступників командирів взводів (далі - заступники командирів взводів) призначаються кращі за організаторськими здібностями, поведінкою та навчанням ліцеїсти, 5 яким присвоюються спеціальні звання: командиру відділення - «молодший віце-сержант», «віце-сержант», заступнику командира взводу - «молодший віце-сержант», «віце-сержант», «старший віце-сержант», старшині роти - «молодший віце-сержант», «віце-сержант», «старший віце-сержант», «віце- старшина».

2.4. Поділ взводів на групи для вивчення окремих предметів у школі-ліцеї здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

2.5. Структура школи-ліцею визначається штатним розписом, який затверджується органом управління освітою облдержадміністрації, з урахуванням положень Указу Президента України від 25 жовтня 2007 року № 1020 «Про перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення в державних органах, установах і організаціях та граничних військових звань за цими посадами», і складається з: - командування, до складу якого входять: директор школи-ліцею та його заступники; - управління, до складу якого входять: навчальна частина, відділення з виховної роботи, фінансово-економічне відділення, медична частина; - основних підрозділів, до складу яких входять роти; предметно-методичних об'єднань педагогічних працівників (природничих, суспільно-гуманітарних, фізико-математичних, філологічних, іноземних мов, профільних дисциплін); - підрозділів забезпечення, до складу яких входять відділення матеріально- технічного забезпечення, оркестр, клуб, музей. У школі-ліцеї працюють практичний психолог та соціальний педагог.

2.6. Відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів, ліцеїстів під час перебування їх у школі-ліцеї покладається на директора закладу. Медичне обслуговування ліцеїстів та відповідні умови для його надання організовуються закладом та здійснюється органом охорони здоров'я. Надання невідкладної медичної допомоги, організація диспансерного нагляду та проведення необхідних лікувально-профілактичних заходів здійснюється медичними працівниками закладу, які входять до штатного розпису закладу та відповідних закладів охорони здоров'я за місцем розташування навчального закладу, відповідно до законодавства. Падання спеціалізованої амбулаторної і стаціонарної допомоги ліцеїстам здійснюється в лікувально-профілактичних закладах за місцем розташування школи-ліцею. Школа-ліцей забезпечує перевезення ліцеїстів за висновком медичних працівників на консультацію, госпіталізацію та повернення їх до школи-ліцею. За бажанням батьків (осіб, які їх замінюють), медична допомога та лікування ліцеїстів можуть здійснюватись у визначених ними закладах охорони здоров'я.

2.7. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

Основні види діяльності та послуги
Освітні послуги