Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради»

Загальна інформація

vokl719.jpg (233.3 Kb)

Інформація про заклад

Повне найменування лікарні: Комунальне некомерційне підприємство «Вінницька обласна клінічна лікарня імені М.І.Пирогова Вінницької обласної Ради»

Коротке найменування лікарні: КНП «ВОКЛ ім.М.І.Пирогова ВОР»

Офіційний WEB-сайт: vokl.org

Довідка про лікарню - завантажити у форматі Microsoft Word.

Адреси

Місцезнаходження лікарні: вул. Пирогова, 46, м.Вінниця, Україна, 21028

Юридичні адреси структурних підрозділів:
 • вул. Пирогова, 46, м.Вінниця, Україна, 21028
 • вул. Шевченка, буд. 26, м.Немирів, Вінницька обл., Україна, 22800
 • вулиця Полтавська, 89/2, місто Могилів-Подільський, Вінницька область, 24000

Карта проїзду: https://vokl.org/contact

E-mail: voklip@ukr.net

Телефони
 • реєстратура - (0432) 67-13-61,
 • приймальня директора - (0432) 67-60-87

Код ЄДРПОУ: 02011031

Цілі діяльності
 • здійснення медичної практики відповідно до чинного законодавства та Статуту;
 • медична діяльність, включаючи терапевтичну, хірургічну, кардіологічну, діагностичну;
 • забезпечення умов перебування: розміщення, харчування тощо;
 • короткотермінові та довготермінові послуги лікарень широкого профілю;
 • консультативна амбулаторно-поліклінічна медична допомога;
 • стаціонарна медична допомога;
 • невідкладна медична допомога всім хворим, які її потребують;
 • постійне вдосконалення форм і методів взаємодії з іншими ЛПЗ, профілактичної роботи, діагностики та лікування хворих, виходячи з потреби населення і реальних умов господарювання;
 • інша діяльність у сфері охорони здоров’я, в т. ч. придбання, транспортування, зберігання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та робота з джерелами іонізуючого випромінювання;
 • впровадження в практику роботи нових передових форм медичного обслуговування, сучасних методів діагностики, профілактики та лікування, а також наукової організації роботи;
 • проведення клінічних випробувань лікарських засобів;
 • виконання спільно зі штабом цивільної оборони об’єкта та міста заходів щодо забезпечення готовності медичної служби до виконання покладених на неї завдань в умовах застосування факторів масового ураження, можливої виробничої аварії або спалаху масових інфекційних захворювань та епідемії;
 • здійснення медичного обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання, відповідними страховими організаціями;
 • здійснення на умовах госпрозрахунку, інших видів діяльності у встановленому законодавством порядку, які відповідають меті її створення і незаборонені чинними нормативно-правовими актами.

Статут закладу
Завантажити частину 1. Завантажити частину 2

Структура закладу
Завантажити
Сторінка структури на офіційному сайті

Основні види діяльності та послуги
Види дільності - завантажити у форматі Microsoft Word
Платні послуги - завантажити у форматі Microsoft Word
Платні послуги - сторінка із списком послуг на офіційному сайті