Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Вінницька обласна клінічна лікарня iм. М.I.Пирогова

Загальна інформація

vokl719.jpg (233.3 Kb)

Інформація про заклад

Повне найменування лікарні: Вінницька обласна клінічна лікарня iм. М.I.Пирогова
Коротке найменування лікарні: ВОКЛ iм. М.I.Пирогова
Офіційний WEB-сайт: vokl.org
Довідка про лікарню - завантажити у форматі Microsoft Office або подивитись на офіційному сайті.

Адреси

Місцезнаходження лікарні: вул. Пирогова, 46, м.Вінниця, Україна, 21018

Юридичні адреси структурних підрозділів:
 • вул. Пирогова, 46, м.Вінниця, Україна, 21018
 • вул. Євдокименка, буд. 21, м.Немирів, Вінницька обл., Україна, 22800

Карта проїзду: http://vokl.org/contact

E-mail: voklip@ukr.net

Телефони
 • реєстратура - (0432) 67-13-61,
 • приймальня головного лікаря - (0432) 67-60-87

Код ЄДРПОУ: 02011031

Цілі діяльності
 • здійснення медичної практики відповідно до чинного законодавства та Статуту;
 • медична діяльність, включаючи терапевтичну, хірургічну, кардіологічну, діагностичну;
 • забезпечення умов перебування: розміщення, харчування тощо;
 • короткотермінові та довготермінові послуги лікарень широкого профілю;
 • консультативна амбулаторно-поліклінічна медична допомога;
 • стаціонарна медична допомога;
 • невідкладна медична допомога всім хворим, які її потребують;
 • постійне вдосконалення форм і методів взаємодії з іншими ЛПЗ, профілактичної роботи, діагностики та лікування хворих, виходячи з потреби населення і реальних умов господарювання;
 • інша діяльність у сфері охорони здоров’я, в т. ч. придбання, транспортування, зберігання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів та робота з джерелами іонізуючого випромінювання;
 • впровадження в практику роботи нових передових форм медичного обслуговування, сучасних методів діагностики, профілактики та лікування, а також наукової організації роботи;
 • проведення клінічних випробувань лікарських засобів;
 • виконання спільно зі штабом цивільної оборони об’єкта та міста заходів щодо забезпечення готовності медичної служби до виконання покладених на неї завдань в умовах застосування факторів масового ураження, можливої виробничої аварії або спалаху масових інфекційних захворювань та епідемії;
 • здійснення медичного обслуговування за договорами із суб’єктами господарювання, відповідними страховими організаціями;
 • здійснення на умовах госпрозрахунку, інших видів діяльності у встановленому законодавством порядку, які відповідають меті її створення і незаборонені чинними нормативно-правовими актами.

Статут закладу
Завантажити у форматі PDF

Структура закладу
Завантажити у форматі Microsoft Word
Сторінка структури на офіційному сайті

Основні види діяльності та послуги
Завантажити у форматі Microsoft Word