Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Вінницький обласний центр культури "Щедрик"

Загальна інформація

Інформація про заклад
Веб сайт закладу http://

Засновником Центру є Вінницька обласна Рада. Центр заснований, згідно з рішенням 21 сессії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2017 року № 407, як Комунальний заклад «Центр кіномистецтва та культури «Кіно-Поділля» та був перейменований на Вінницький обласнийентр культури «Щедрик».


Наша адреса: Україна, 21010, м. Вінниця, вул. Ботанічна, 15
Телефон: (0432) 61-10-30, факс 61-10-30
e-mail: vinkino-rep@ukr.net
Код ЄДРПОУ: 41655790
Час роботи та прийому керівника: з понеділка по п'ятницю з 08:00 до 17:00

Мета діяльності


Метою діяльності Центру є створення належних умов для розвитку національної кінематографії та кіномистецтва, відновлення їх ролі і впливу в соціальній і духовній сферах, у формуванні духовних та естетичних цінностей громадян, а також створення максимально конкурентоспроможного сучасного закладу культури, здатного задовольнити потреби відвідувачів, забезпечити виготовлення, реалізацію, розповсюдження аудіо та відеопродукції, здійснювати діяльність щодо організації заходів культурно-мистецького, інформаційно-освітнього та рекламного характеру.


Рішення про комунальний заклад "Центр кіномистецтва та культури "Кіно-Поділля"


Статут закладу


Структура закладу


Основні види діяльності та послуги


Предметом діяльності Центру є:
- організація роботи кіноклубів, любительських об’єднань, кіно-фотовідео-студій, різноманітних за жанрами мистецьких колективів, гуртків;
- залучення громадян, організацій, українських та іноземних фірм до активної діяльності з пропаганди досягнень українського кіномистецтва та української культури, досягнень культури народів світу;
- організація та проведення кінофестивалів, інформаційних показів нових фільмів, зустрічей з глядачами, вечорів, кінопрограм, днів культури, презентацій, прем’єр фільмів, виставок та інших культурно-мистецьких заходів; - сприяння реалізації державної політики в галузі кінематографії;
- пропаганда творами кіномитців ідеї гуманізму, загальнолюдських національно-культурних та духовних цінностей;
- задоволення духовних потреб широких верств населення, прилучення його до кращих зразків українського та світового кінематографу;
- організація кіновідеообслуговування населення, підприємств, організацій, установ та освітніх закладів з метою задоволення їх культурних, економічних, правових та інших знань;
- поповнення обласного кіновідеофонду, створення умов для його довгострокового зберігання, розповсюдження кіновідеофільмів у відповідності до чинного законодавства; - прокат кіно- та відеофільмів юридичним та фізичним особам, забезпечення ефективного використання діючого фільмофонду, організація реклами кіновідеофільмів;
- впровадження нових форм кінопоказу; - налагодження співробітництва із вітчизняними та іноземними суб'єктами кінематографії;
- придбання кіно- та відеофільмів на кіноринках, кіноаукціонах, у кіностудій та в інших організацій, а також окремих громадян, які є їх власниками;
- укладання договорів з власниками кіновідеофільмів на їх прокат на території області; З інформаційно-рекламна діяльність, популяризація сучасного кіномистецтва та творчих проектів на території Вінницької області у засобах масової інформації;
- звуковідеозабезпечення обласних культурно-мистецьких заходів;
- організація міжнародних та регіональних конференцій, семінарів, форумів, воркшопів, тощо, відповідно до законодавства;
- організація урочистих заходів з відзначення державних свят; - організація творчих проектів на території Вінницької області, в тому числі за участю представників зарубіжних країн, згідно законодавства;
- надання послуг з організації та/або проведення вистав, театральних, музичних, хореографічних постановок, концертів, фестивалів, конкурсів, бенефісів, естрадних шоу, оренди музичного, мультимедійного, аудіо- відео- і світлового обладнання; - відродження, збереження, розвиток і популяризація традиційної культури;
- дослідження процесів культурного розвитку області;
- формування фондів, облік, збереження, вивчення і використання виставкових експонатів; - створення творчих резиденцій, мистецьких майстерень та арт-просторів; - організація та проведення пленерів, майстер-класів, виставок;
- обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та у приміщеннях Центру під час огляду експозицій, виставок тощо;
- здійснення діяльності щодо реалізації проектів, пов’язаних з громадськими ініціативами;
- участь у грантових проектах з питань розвитку культури і кіно; - сприяння залученню інвестицій у культурну сферу області;
- здійснення видавничої діяльності відповідно до чинного законодавства; - інша діяльність, що не заборонена законодавством.
Види діяльності, які у відповідності до чинного законодавства здійснюються за спеціальним дозволом, Центр виконує виключно за спеціальним дозволом.

Центр має право:
- готувати та видавати згідно з законодавством каталоги, книги, альманахичасописи, збірки, буклети, довідники, путівники, афіші, тощо;
- надавати платні послуги згідно з чинним законодавством;
- використовувати власне офіційне найменування, емблему та рекламу;
- укладати договори щодо розпорядження майновими правами на об'єкти права інтелектуальної власності із суб'єктами авторського і (або) суміжних прав безпосередньо або через організацію колективного управління, що їх представляє відповідно до законодавства;
- здавати в оренду закріплене за ним майно з дотриманням чинного законодавства та порядку встановленому Органом управління майном;
- здійснювати придбання майна відповідно до законодавства та затвердженого кошторису; - спільно з іншими організаціями, установами, підприємствами, фондами і приватними особами організовувати виставки, виставки-продажі, експозиції згідно чинного законодавства;
- виготовляти та продавати у неспеціалізованих магазинах (кіосках, лотках), а також через електронні системи продажу сувенірні вироби, значки, вироби народних промислів, декоративно-ужиткового, образотворчого мистецтва та фотомистецтва тощо.

Центр зобов’язаний:
- дотримуватись вимог чинного законодавства України;
- виконувати обов’язки, що випливають з чинного законодавства, цього Статуту та укладених ним договорів;
- забезпечувати працівникам Центру необхідні умови праці та її оплати, соціальний захист відповідно до чинного законодавства, нести відповідальність за шкоду, заподіяну їх здоров’ю;
- здійснювати бухгалтерський облік, забезпечувати фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством;
- планувати свою діяльність щодо досягнення мети та предмету діяльності;
- забезпечувати своєчасну сплату обов’язкових платежів з урахуванням своєї статутної діяльності;
- розробляти і реалізовувати кадрову політику;
- забезпечувати заходи протипожежної безпеки;
- забезпечувати збереження та ефективне використання майна переданого Органом управління майном.