Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Комунальний вищий навчальний заклад – „Вінницьке училище культури і мистецтв М.Д.Леонтовича”

Загальна інформація

Посилання на веб-сайт закладу
http://vukm.com.ua
Інформація про заклад
uchilisze.jpg (534.65 Kb)
Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича

Комунальний вищий навчальний заклад «Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича» здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти, переоформленої в установленому законодавством порядку (наказ МОН України №514-л від 28.12.2017) та сертифікатів про акредитацію (серія НД-І № 0272680, серія НД-І № 0272681, серія НД-І № 0272682).
Адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Симона Петлюри, 40, тел. (0432) 53-12-95, 67-14-87, 53-11-29.
Код за ЄДРПОУ 02214415.
E-mail: vinmuzgor2@ukr.net Web-site: www.vukm.com.ua
Навчальний заклад готує фахівців за напрямом 02 «Культура і мистецтво», спеціальностями 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво».

Цілі діяльності
- відтворення інтелектуального та культурного потенціалу держави;
- забезпечення галузей культури та мистецтва кваліфікованими фахівцями;
- формування моральних принципів та норм поводження особистості.

Основною метою діяльності Училища є підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями висококваліфікованих фахівців для мистецьких навчальних закладів, закладів культури, освіти та інших галузей народного господарства, а також здійснення освітньої діяльності, яка включає навчальну, методичну, наукову, виховну, культурну діяльність.
Детальніше за посиланням.
http://vukm.com.ua/about/

Статут закладу
http://vukm.com.ua/wp-content/uploads/2017/02/statut-uchilishha.pdf

Структура закладу
Структурні підрозділи училища визначені відповідно до законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту».
В.о. директора,
заступник директора з виховної роботи
Москаленко А.В.
67-14-87
Заступник директора з навчальної роботи
Скрипник-Кагадій А.Д.
53-11-29
Заступник директора з адміністративно-господарської роботи
Медяний Р.В.
67-14-87
Завідувач денного відділення
Карпенко А.В.
67-25-49
Завідувач навчально-виробничої практики
Мельничук О.Ю.
67-23-75
Методист
Поляковська С.П.
65-67-15
Завідувач господарства
Коломієць В.П.
53-10-60
Головний бухгалтер
Гужва Н.М.
65-52-12
Старший інспектор з кадрів
Колосовська Л.А.
67-25-49
Завідувач гуртожитку
Хавтирко З.В.
53-10-73

Структурними підрозділами Вінницького училища культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича є відділення та циклові (предметні) комісії.
Відділення об’єднує навчальні групи зі спеціальності «Музичне мистецтво» за спеціалізаціями «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні інструменти», «Хорове диригування», «Спів», «Теорія музики», спеціальності «Сценічне мистецтво» та спеціальності «Хореографія».
Циклові (предметні) комісії проводять виховну, навчальну та методичну діяльність з однієї або кількох споріднених дисциплін.
Перелік циклових (предметних) комісій та їх персональний склад затверджується наказом директора Училища терміном на один навчальний рік.

Основні види діяльності та послуги
Головними напрямами і завданнями училища є:
- забезпечення підготовки фахівців з ліцензованих та акредитованих спеціальностей;
- надання повної загальної середньої освіти студентам, які вступили до Училища на базі базової загальної середньої освіти;
- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштування випускників;
- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, які навчаються в Училищі, в дусі українського патріотизму, поваги до Конституції та законів України;
- підготовка фахівців, які здатні продовжувати навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації відповідного профілю;
- проведення профорієнтаційної роботи серед молоді і підготовка її до навчання в Училищі;
- створення умов до пізнання святинь народу, пам'яток історії та культури;
- атестація педагогічних кадрів та підвищення їх кваліфікації;
- культурно-освітня, інформаційна, фінансово-господарська, культуpно-мистецька діяльність.
Детальніше за посиланням
http://vukm.com.ua/videoskarbnichka-vukim/