Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Валентина Отамановського

Загальна інформація

Інформація про заклад

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Валентина Отамановського


vounb-timiryazeva.jpg (2.35 Kb)


Наша адреса:
Україна, м. Вінниця, 21100, Соборна, 73
Тел. (0432) 67-34-31
Факс (0432) 67-03-41
E-Mail: inform@library.vn.ua; admin@library.vn.ua
Офіційний веб-сайт: http://www.library.vn.ua/
Код ЄДРПОУ: 02215118

Ми працюємо:
Понеділок — Четвер з 10.00 до 18.00
П'ятниця — вихідний день
Субота та неділя з 10.00 до 18.00
Остання середа кожного місяця — санітарний день

Графік прийому громадян

Цілі діяльності
Бібліотека є інформаційним, культурним, освітнім закладом, що має універсальний за змістом упорядкований фонд документів, доступ до інших джерел інформації й надає їх у тимчасове користування фізичним та юридичним особам. Бібліотека є головним закладом у сфері бібліотечно-інформаційного обслуговування населення, науково-дослідним, методичним, координаційним центром для бібліотек усіх систем і відомств, центральним обласним книгосховищем, обласним депозитарієм краєзнавчої літератури, центром книгообміну та міжбібліотечного абонементу.

Мета та предмет діяльності бібліотеки:
1. Бібліотека, як заклад культури, створена з метою розвитку науки, національної культури, культур народів, що проживають на території області, розповсюдження знань та інформації, розкриття культурних надбань народі у світу, вирішення соціально-економічних та соціокультурних завдань, що сприятимуть успішному розвитку області.
2. У своїй діяльності Бібліотека реалізує наступні стратегічні цілі:
- забезпечення формування максимально повного фонду вітчизняних та зарубіжних видань, особливо краєзнавчого змісту;
- налагодження вичерпного бібліографічного обліку та всебічного розкриття фонду, приділяючи особливу увагу зібранню рідкісних і цінних видань;
- створення якісно нової системи обслуговування, яка забезпечить оперативність, релевантність і повноту задоволення потреб користувачів поєднання бібліотечного, довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування;
- активізацію інформаційної діяльності, освоєння нових інформаційно-комунікаційних технологій, створення єдиної інформаційно-бібліотечної системи області, входження у світовий інформаційний простір;
- виконання функцій науково-методичного центру, що сприяє розвитку бібліотечної справи в області;
- розвиток і зміцнення традицій культурно-просвітницького закладу в соціокультурній діяльності;
- формування кадрової політики, спрямованої на досягнення високого професіоналізму працівників і розвитку їх творчого потенціалу.
- Відповідно до визначених стратегічних цілей Бібліотека:
3. В координації з іншими науковими, спеціалізованими бібліотеками області комплектує фонд з усіх галузей знань. З максимальною повнотою збирає краєзнавчі документи та місцеві видання. Поповнює свій фонд із різних, самостійно вибраних, джерел;
- облікує, каталогізує та обробляє всі види носіїв інформації, створює довідково-бібліографічний апарат;
- веде електронний каталог та повнотекстові електронні бази даних, в т.ч. краєзнавчі;
- забезпечує збереження своїх фондів, шляхом створення необхідних умов зберігання та контролю за їх використанням; веде систематичну роботу по відбору та передачі мало використовуваних видань на депозитарне зберігання, здійснює оправу та реставрацію видань;
- створює обмінний фонд, організовує обмін та перерозподіл літератури між бібліотеками області, бере участь у міжнародному книгообміні;
- організовує диференційоване обслуговування користувачів, забезпечує максимальне задоволення їх інформаційних потреб в процесі наукової, професійної, загальнокультурної, освітньої діяльності;
- надсилає літературу по міжбібліотечному абонементу (МБА) абонентам своєї та інших областей; використовує МБА для обслуговування користувачів Бібліотеки;
- активно працює над впровадженням у роботу інформаційно-комунікаційних технологій;
- здійснює видання методичних посібників і рекомендацій, науково-допоміжних та рекомендаційних бібліографічних матеріалів, переважно краєзнавчого змісту;
- реалізує функції соціокультурного закладу шляхом проведення соціологічних досліджень, рекламних кампаній, організації масових заходів, книжково-ілюстративних виставок із залученням засобів масової інформації;
- удосконалює роботу з кадрами: створює умови для розвитку творчого потенціалу, поліпшує умови праці та відпочинку працівників, розширює номенклатуру спеціалістів різних профілів, забезпечує ефективну систему підвищення кваліфікації, оплати і стимулювання праці.
4. Порядок доступу до фондів бібліотеки та умови їх використання, юридична форма відносин з користувачами, перелік основних та додаткових послуг, умови їх надання визначаються чинним законодавством України, Правилами користування Бібліотекою, цим Статутом.
5. Творчо-виробнича діяльність Бібліотеки здійснюється на основі плану, який розробляється і затверджується самостійно за погодженням з галузевим структурним підрозділом облдержадміністрації.

Статут закладу


Структура закладу
Директор
Сеник Лариса Борисівна
Адреса: вул. Соборна, 73, I поверх,
Телефон: +38 (0432) 67-34-31
Факс: +38 (0432) 67-03-41
E-mail: inform@library.vn.ua
director@library.vn.ua

Заступник директора з основної діяльності
Заквацька Олена Петрівна
Адреса: вул. Соборна, 73, IV поверх,
Телефон: +380 (432) 67-32-07
Факс: +380 (432) 67-03-41

Заступник директора з наукової роботи та інформатизації
Слотюк Галина Миколаївна
Адреса: вул. Соборна, 73, IV поверх,
Телефон: +380 (432) 67-32-07
Факс: +380 (432) 67-03-41
E-mail: zastupnik@library.vn.ua

Головний бухгалтер
Данилюк Світлана Олексіївна
Адреса: вул. Соборна, 73, IV поверх,
Телефон: +380 (432) 67-03-07
E-mail: inform@library.vn.ua

В. о. зав. канцелярії
Качан Валентина Валеріївна
Адреса: вул. Соборна, 73, I поверх,
Телефон: +38 (0432) 67-34-31
E-mail: inform@library.vn.ua

Спеціаліст з кадрових питань І категорії
Войцещук Оксана Володимирівна
Адреса: вул. Соборна, 73, I поверх,
Телефон: +38 (0432) 67-34-31
E-mail: inform@library.vn.ua

Зав. технічного відділу
Верлань Володимир Миколайович
Адреса: вул. Соборна, 73, ІІ поверх,
Телефон: +38 (0432) 67-03-30
E-mail: inform@library.vn.ua

Зав. господарського відділу
Слюсар Любов Іванівна
Адреса: вул. Соборна, 73, ІІ поверх,
Телефон: +38 (0432) 67-03-30
E-mail: inform@library.vn.ua

Контактна інформація структурних підрозділів:
https://library.vn.ua/pro-biblioteku/structure

Основні види діяльності та послуги
https://library.vn.ua/for-users/services