Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Навчально-методичний центр психологічної служби систем освіти Вінницької області

Загальна інформація

Інформація про заклад
Навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти Вінницької області
Код ЄДРПОУ: 33810832
Юридична адреса: вул. М.Оводова, буд. 33, м.Вінниця, Вінницька область, Україна, 21050.
Контактні телефони: (0432) 61 15 67
(0432) 67 04 43

Сайт: https://vinps.vn.ua/

Час роботи: понеділок – четвер – з 8.00 по 17.00
п’ятниця – з 8.00 по 15.45
обідня перерва – з 12.00 по 12.45
Час прийому директора Центру: вівторок – з 8.00 по 12.00
Е-mail: ps_centr@vin-osvita.gov.ua

Цілі діяльності
Мета діяльності Навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти Вінницької області полягає у методичному супроводі фахівців психологічної служби системи освіти області.

Статут закладу
Статут.zip

Структура закладу
Навчально-методичний центр психологічної служби системи освіти Вінницької області має відділ практичної психології і соціальної роботи;

Основні види діяльності та послуги
Завдання Навчально-методичного центру психологічної служби системи освіти Вінницької області полягають у здійсненні організаційних, діагностико-консультативних та навчально-методичних функцій у галузі практичної психологічної і соціальної роботи, що сприяє:
- повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, створенню умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
- забезпеченню індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;
- профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку дитини;
- охороні фізичного і психічного здоров’я дітей та учнів.

Центр організовує роботу районних (міських) психологічних служб за напрямками:
- консультативно-методична допомога всім учасникам освітнього процесу з питань навчання та виховання дітей та учнів;
- просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури у закладах освіти та сім’ях;
- формування в дітей та учнів орієнтації на здоровий спосіб життя;
- профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх;
- індивідуальна робота з дітьми та учнями (діагностика, корекція, профілактика, прогностика).

Основними функціями діяльності відділу практичної психології і соціальної роботи Центру є:
1).Дотримання державних вимог до змісту діяльності психологічної служби закладів освіти.
2).Навчально-методичне психологічне забезпечення освітнього процесув закладах освіти області.
3).Виконання замовлень на науково-дослідні роботи у галузі практичної психології, соціальної роботи.
4).Участь в експертизі діяльності державних та недержавних психологічних служб області.
5).Здійснення аналізу, оцінки і прогнозу розвитку психологічної служби, участь у формуванні регіональної освітньої політики.
6).Координація наукових досліджень і методичних розробок, впровадження досягнень психологічної науки та передового досвіду.
7).Ведення банків даних та розгортання єдиної інформаційної системи психологічної служби.
8).Забезпечення функціонування психометричної комісії, організація експертизи психологічних методів, методичних новацій у галузі освіти регіону.
9).Організація діяльності методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів закладів освіти.
10).Сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому росту працівників психологічної служби.
11).Удосконалення форм і методів підготовки та підвищення кваліфікації працівників психологічної служби області.
12).Проведення короткотривалих курсів, семінарів, тренінгів для соціальних педагогів, практичних психологів, педагогів, в тому числі тих, які працюють в інклюзивних закладах освіти.
13).Методичний супровід атестації працівників психологічної служби системи освіти області.
14).Розробка, виготовлення та тиражування інструментарію для практичних психологів, соціальних педагогів.
15).Соціально-психологічне консультування юридичних, фізичних осіб та інша госпрозрахункова діяльність, що не суперечить чинному законодавству.
16).Надання психологічної та соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.