Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Серебрійський навчально-реабілітаційний центр Могилів-Подільського району Вінницької обласної Ради

Загальна інформація

Інформація про заклад
nova_emblema.jpg (43.2 Kb)

Поштова адреса закладу, індекс: 24026 Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Серебрія, Провул. 8 Березня, 3

код ЄДРПОУ: 21723116

Телефон: (044)237- 37-5- 45

Факс: (044)237- 37-5- 45

Е-mail: nrcs@ukr.net

Сайт Центру http://nrcs.klasna.com

Ми на Facebook: https://www.facebook.com/groups/1932513263633496/?ref=bookmarks

Цілі діяльності

- забезпечення права дітей, які мають вади розумового розвитку у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення та розладами спектру аутизму на здобуття відповідного рівня дошкільної та базової загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, здібностей з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;
- забезпечення ранньої соціалізації та підготовки таких дітей до здобуття відповідного рівня дошкільної та базової загальної середньої освіти шляхом спеціально організованого навчально – виховного процесу в комплексі з психолого – педагогічною, медичною, фізичною, соціальною реабілітацією;
- створенням спеціальних умов для корекційної спрямованості навчання, виховання та подолання порушень фізичного та психічного розвитку, коригування порушень аналізаторів і формування мовлення учнів;
- здійснення індивідуального та диференційованого підходу у навчанні та вихованні з урахуванням характеру порушення;
- формування громадянської позиції, почуття власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;
- забезпечення системного кваліфікованого психолого – медико – педагогічного супроводу дітей з урахуванням їх здоров`я, особливостей психофізичного розвитку;
- розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик навчально-виховного та лікувально-реабілітаційного процесів;
- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарувань, творчого мислення дитини, потреби і вміння вдосконалюватися;
- надання реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дітям з інвалідністю;
- надання психолого-педагогічної допомоги батькам ( особам, які їх замінюють), які виховують дітей-інвалідів, з метою залучення їх та дітей до навчально-виховного і реабілітаційного процесів;
- здійснення допрофесійної та професійної підготовки, формування соціально адаптованої особистості.

Статут закладу
З Статутом Центру можна ознайомитись за посиланням → https://drive.google.com/open?id=1EwAzXeKAs1t-ZRffYDK2XTdY6lZY-2Y5
Ліцензія Серебрійського НРЦ → https://drive.google.com/open?id=1Dh5cXNplkeT3JRKIrXh924OhioO4ol6y
Свідоцтво про атестацію Центру → https://drive.google.com/open?id=1Fkqll5ZFje7Q0pWITafXQXMNCQYpMPfN

Структура закладу

СТРУКТУРА ЦЕНТРУ ТА СТРОКИ НАВЧАННЯ

1.Центр – це спеціальний загальноосвітній навчальний заклад для дітей, які мають вади розумового розвитку у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення та розладами спектру аутизму.
2.Структурними підрозділами Центру є відділення, які функціонують у єдиній системі:
2.1.Дошкільне відділення, у складі якого функціонують спеціальні групи денного та цілодобового перебування для дітей віком від 3 до 6 (7) років, які мають вади розумового розвитку у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення та розладами спектру аутизму.
2.2.Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат для дітей, які мають вади розумового розвитку у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення та розладами спектру аутизму, де передбачається денне або цілодобове перебування учнів.
- І ступінь (початкова школа): підготовчий,1-4 класи (термін навчання 5 років, вік учнів від 6 до 12 років)
- ІІ ступінь (базова загальна середня освіта): 5-10 класи (термін навчання 6 років, вік учнів від 11 до 18 років)
У складі спеціальної школи Центру можуть функціонувати класи для дітей з будь-якою інвалідизуючою патологією, за наявності відповідної навчально-матеріальної бази та кадрового забезпечення.
За заявами батьків діти з тяжкими порушеннями розвитку можуть лише навчатися у спеціальній школі без проживання в ній;
2.3. Діяльність реабілітаційного відділення Центру спрямована на профілактику та реабілітацію основної патології та супутніх захворювань дитячого організму.
Реабілітація в Центрі носить комплексний характер:
- медична реабілітація – лікарі (педіатр, психіатр, фізіотерапевт) та молодший медичний персонал (медична сестра, інструктор ЛФК) планують і здійснюють лікувально-відновлювальні та лікувально-профілактичні заходи;
- фізична реабілітація – передбачає фізкультурно-реабілітаційні заходи засобами використання спеціального корекційного обладнання, спеціальну лікувальну фізкультуру ( фізіотерапія, сенсорна кімната, зал лікувальної фізкультури, кабінет ритміки);
- психолого-педагогічна реабілітація – включає сплановану за різними напрямами виховну роботу педагогічного колективу (вихователі, класні керівники, класоводи), роботу гуртків, секцій, що створюються як самим Центром так і позашкільними закладами та роботу вчителя-логопеда і вчителя-дефектолога.
-соціально-побутова реабілітація - функціонує відділення соціально - побутової реабілітації (інтеграційні класи): для дітей з неврологічними захворюваннями, зниженим інтелектом або вадами мовлення, які не мають медичних протипоказань для перебування в дитячому колективі; діти з інвалідністю можуть відвідувати дане відділення в супроводі батьків (чи осіб, які їх замінюють) за спеціально розробленим графіком та проходити у Центрі курс психолого-педагогічної та соціальної реабілітації, термін якого визначаються шкільною психолого-медико-педагогічними комісіями.
2.4.Консультаційний пункт може надавати реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в інклюзивних класах (групах) дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, а також консультативні послуги батькам дітей з вадами розвитку (за заявою батьків).
Центр може надавати платні послуги на договірній основі відповідно до чинного законодавства.
3.Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється у порядку, встановленому Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778, Положенням про спеціальну загальноосвітню школу ( школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року №852, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за №1219/15910.
4. Основною структурною одиницею Центру є клас і виховна
група.
5.У школі-інтернаті Центру можуть функціонувати класи для дітей інших нозологій за наявності відповідної навчально-матеріальної бази та кадрового забезпечення.
6.Строки навчання у школі-інтернаті Центру встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 “Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку” (із змінами).
7.Мережа класів (груп) у Центрі визначається засновником з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу дітей з вадами розвитку, контингенту дітей та відповідно до нормативів наповнюваності.
8.Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм навчання в навчально-реабілітаційному Центрі діє психолого-медико-педагогічна комісія, метою якої є :
- вивчення особливостей психофізичного розвитку кожного вихованця у динаміці;
- визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, кореційно-розвиткової роботи та медичної реабілітації.
9.Реабілітаційні послуги дітям з вадами розвитку, які навчаються в Центрі , надаються безкоштовно.
10.Учні (вихованці) Центру з числа дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування , перебувають на повному державному утриманні та користуються пільгами, встановленими законодавством для цієї категорії дітей.
11.Учні (вихованці) Центру відповідно до п.4 статті 37 Закону «Про освіту» утримуються за рахунок держави. Грошове та матеріальне забезпечення здійснюється за нормами утримання учнів у спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах, які встановлюються профільним міністерством за погодженням з Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров'я України.
12 Для учнів (вихованців) Центру, які за станом здоров'я можуть оволодіти професією певного кваліфікаційного рівня, відкриваються 10-і класи з поглибленою професійною реабілітацією. Добір учнів до таких класів здійснюється за рекомендаціями лікарів і шкільних психолого-медико-педагогічних комісій з урахуванням побажань учнів та їх батьків (осіб, які їх замінюють)
13. На бажання батьків діти, які потребують корекції розумового розвитку, можуть лише навчатися у Центрі, без проживання у ньому.
14. Для надання індивідуальної корекційної допомоги та добору відповідних програм навчання у Центрі діє шкільна психолого-медико-педагогічна комісія, метою якої є:
- вивчення особливостей психічного розвитку кожного учня (вихованця) у динаміці;
- визначення адекватних умов, форм і методів навчально-виховної, корекційно-розвиткової роботи;
- переведення учнів (вихованців) до наступного класу Центру.

Основні види діяльності та послуги

Освітні послуги

Дошкільне відділення
Підготовчий, 1-10 класи

Соціальні та реабілітаційні послуги

Соціально-психологічна реабілітація
Соціальна інтеграція для випускників інтернатних закладів
Рання реабілітація (абілітація)
Психологічна реабілітація
Психолого-педагогічна реабілітація
Фізична реабілітація
Фізкультурно-спортивна реабілітація
Корекційно-розвиткова робота

Медичні послуги

Педіатричне спостереження
Проведення щеплень
Проведення фізіотерапевтичних процедур

Штатний розпис
shtatnii_rozpis_nrc.docx