Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат»

Загальна інформація

Інформація про заклад
22089381_19777416024411_4017160663311130333_n.jpg (14.19 Kb)
Комунальний заклад «Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат» створений 26 квітня 2018 року Рішенням пленарного засідання сесії Вінницької обласної Ради від 26.04.2018 №615 для вирішення питань соціального становлення та розвитку молоді, сприяння її соціалізації та самореалізації, інтелектуальному, моральному та духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, сприяння розвитку національно-патріотичного виховання дітей та молоді, утвердження патріотизму та поваги до України, популяризації українського пластового (скаутського) руху, сприяння розвитку громадянського суспільства, зокрема молодіжних громадських об’єднань та громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування Вінницької області.

Код ЄДРПОУ: 42158002

Адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Театральна, буд. 15

Телефон: +38 (098) 398 75 15

Електронна пошта: kvadrat.vn.ua@gmail.com

Посилання на соціальні мережі: Facebook https://www.facebook.com/kvadrat.vn.ua
Telegram: t.me/Kvadratvnua
Instagram: @kvadrat.vn.ua

Розпорядок роботи:
Понеділок-неділя з 10:00 до 19:00 (в разі проведення заходів, тривалість яких перевищує час роботи закладу – до кінця заходу).
Без перерви та вихідних (окрім державних свят).

Час прийому керівника: Пн-Пт 10.00-13.00, 14.00-19.00

Цілі діяльності
Цілями діяльності КЗ «Вінницький обласний молодіжний центр «Квадрат» (відповідно до Статуту) є сприяння:
1. соціалізації та самореалізації молоді;
2. інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу;
3. національно-патріотичному вихованню молоді;
4. популяризації здорового способу життя молоді;
5. працевлаштуванню молоді та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву;
6. забезпеченню громадянської освіти молоді та розвитку волонтерства;
7. підвищенню рівня мобільності молоді, в тому числі внутрішньому та міжнародному молодіжному туризму, обмінам;
8. розвитку громадянського суспільства, зокрема молодіжних громадських об'єднань та громадських об'єднань національно-патріотичного спрямування;
9. розвитку пластових (скаутських) організацій;
10. міжнародному молодіжному співробітництву.

Основними завданнями Центру є:
1. утвердження громадянської позиції, духовності, моральності, національно-патріотичної свідомості та формування у молоді національних і загальнолюдських цінностей;
2. створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального самовдосконалення та лідерських якостей у молоді;
3. популяризація здорового способу життя у молоді;
4. сприяння працевлаштування молоді та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву;
5. забезпечення розвитку міжнародного співробітництва та міжрегіональної взаємодії молоді в Україні, сприяння волонтерській діяльності та мобільності молоді;
6. сприяння розвитку та впровадження інноваційних методик у роботі з молоддю;
7. співпраця з місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, соціального захисту населення, охорони здоров’я, внутрішніх справ, центрами зайнятості населення, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, навчальними закладами, об’єднаннями громадян, волонтерами, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності для виконання поставлених цілей і завдань;
8. використання сучасних методів молодіжної роботи, в тому числі базованих на пластовій (скаутській) методиці популяризація стандартів європейської молодіжної політики і роботи з молоддю в Україні, освітньої філософії та підходів відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейського Союзу.

Статут закладу
statut_kz_vomc_kvadrat.pdf

Структура закладу
struktura_kz_vomc_kvadrat.pdf

Основні види діяльності та послуги
Центр у відповідності до покладених на нього завдань:
- сприяє інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, забезпечує національне-патріотичне виховання та громадянську освіту молоді, зокрема через гурткову роботу;
- проводить інформаційно-просвітницьку роботу, зокрема організовує конференції, засідання, форуми, семінари, тренінги, акції, наметові та стаціонарні табори;
- вивчає громадську думку, використовує соціальну рекламу, забезпечує можливості для неформальної освіти молоді;
- проводить заходи, спрямовані на популяризацію здорового способу життя молоді;
- проводить профорієнтаційну роботу серед молоді, сприяє її працевлаштуванню та зайнятості у вільний час, молодіжному підприємництву;
- взаємодіє із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства, органами учнівського та студентського самоврядування;
- організовує змістовне дозвілля молоді та сприяє її волонтерській діяльності;
- сприяє вивченню та поширенню інноваційного національного та міжнародного досвіду з питань реалізації політики у молодіжній сфері;
- налагоджує взаємодію з іншими молодіжними центрами.

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Президентом України впроваджуються європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Главою держави підписано Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступу до публічної інформації»», що стало важливим кроком підтвердження того, що наша країна й надалі просуватиметься шляхом європейського розвитку.
На виконання цього закону Президент України підписав Указ «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації». Цей Указ покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Запит на інформацію до КЗ "ВОМЦ "Квадрат" (індивідуальний або колективний) може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:


усно: за телефоном (098) 398 75 15;

електронною поштою: kvadrat.vn.ua@gmail.com

письмово за адресою: 21050, м. Вінниця, вул. Театральна, 15

Місце для роботи з документами: Рецепція КЗ "ВОМЦ "Квадрат"

Форма запиту:
forma_zapitu_na_informaciyu.doc

ПОРЯДОК доступу до публічної інформації, розпорядником якої є КЗ "ВОМЦ "Квадрат"
poryadok_dostupu_do_publichnoi_info.pdf

Інформація про розгляд запитів на публічну інформацію:
oblik__zapitiv_na_publichnu_informaciyu_4.xlsx

Набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних на порталі відкритих даних (data.gov.ua):
Перелік наборів даних.pdf