Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Комунальний заклад „Жмеринський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей”

Загальна інформація

Інформація про заклад
КЗ "Жмеринський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей"
Код ЄДРПОУ 34626153
Адреса: 23100 Вінницька область м. Жмеринка вул. Училищна, 9
тел./факс (04332) 5-07-32 (приймальня)
(04332) 2-07-27 (бухгалтерія)
e-mail: centr-reabilit@ukr.net
Графік роботи:
Понеділок - п'ятниця - з 8:00 до 17:00 години,
Перерва на обід з 12:00 до 13:00 години,
Вихідні дні - субота та неділя.

Цілі діяльності

Центр є закладом соціального захисту, що створений для тривалого стаціонарного перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.


Статут закладу
statut

Структура закладу
struktura kz zhocsprd
struktura kz zhocsprd z 01.10.20

Основні види діяльності та послуги
Основними завданнями Центру є:

- здійснення соціального захисту дітей, прийнятих до Центру;
- надання дітям комплексу соціальних послуг;
- проведення соціально-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини;
- сприяння поверненню дитини до біологічної сім’ї;
- забезпечення відвідування дітьми загальноосвітніх або інших навчальних закладів чи індивідуальному навчанню з урахуванням потреб та можливостей дитини;
- сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки;
- надання психологічної та інших видів допомоги батькам (або особам, які їх замінюють) дітей, які перебувають в Центрі, спрямованої на повернення дитини до сім’ї;
- розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дитини для педагогічних та соціальних працівників і батьків.

Основні напрями діяльності Центру:

1. Соціально-психологічне діагностування.
Соціально-психологічне діагностування передбачає визначення соціально-психологічних особливостей дитини з метою оцінки її психоемоційного стану та прогнозування подальшого розвитку, встановлення та налагодження соціальних зв’язків дитини з найближчим оточенням.
За результатами первинного соціально-психологічного діагностування розробляється індивідуальна програма реабілітації дитини та визначення напрямів допомоги.
2. Соціальна, психологічна, педагогічна реабілітація.
Соціальна, психологічна, педагогічна реабілітація передбачає здійснення заходів виховного характеру, спрямованих на корекцію навчання, емоційного стану дитини, формування особистісних якостей, які сприятимуть інтеграції дитини у суспільство, оволодінню нею уміннями та навичками самообслуговування, правилами поведінки та спілкування з оточуючими.
3. Адаптація до сімейного оточення.
Адаптація до сімейного оточення передбачає поглиблений аналіз соціальних та емоційних зв’язків дитини із сімейним та найближчим оточенням, проведення соціально-психологічної реабілітації, спрямованої на налагодження взаємовідносин з близькими людьми та адаптацію до сімейного оточення.
4. Соціально-медична реабілітація та оздоровлення.
Соціально-медична реабілітація та оздоровлення передбачає проведення комплексу заходів, спрямованих на покращення здоров’я дитини, зокрема проведення корекції психічного стану, забезпечення оздоровлення, проведення інформаційно-просвітницької роботи серед дітей, батьків, персоналу закладу з питань здорового способу життя.
5. Правове забезпечення.
Правове забезпечення передбачає встановлення (в разі потреби) особи дитини, іншої інформації про неї та її найближче оточення, інформування про влаштування дитини до закладу батьків або осіб, які їх замінюють, служби у справах дітей, якій підпорядковується Центр, надання дітям або їх батькам, опікунам (піклувальникам), прийомним батькам, батькам-вихователям, іншим законним представникам консультацій з правових питань, інформування їх про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», сприяння органам опіки та піклування у подальшому влаштуванні дітей, представництво законних прав та інтересів дитини в суді (в разі потреби).