Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Комунальний заклад „Могилів-Подільський протитуберкульозний санаторій для дорослих”

Загальна інформація

Інформація про заклад
1. Повне найменування - КНП "Могилів-Подільський обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих Вінницької обласної Ради"
2. Код ЄДРПОУ 34009713
3. Адреса: Вінницька обл., м.Могилів-Подільський, Проспект Незалежності, 62, 24000
4. Телефони: (04337) 6-50-42 - Керівник закладу, 6-35-99 - Бухгалтерія
5. Директор: Кушнір Олександер Віталійович
6. Час роботи та прийому керівника: в будні з 8:00 по 16:30
7. Електронна адреса: mog-pod_otl@ukr.net
Цілі діяльності
Досягнення найкращих кінцевих результатів в проведенні комплексу медичних заходів по лікуванню та профілактиці туберкульозу дорослого населення Вінницької області.
Сайт: https://www.inspections.gov.ua/subject/view/about?subject_id=43007

Статут закладу
statut_compressed.pdf

Ліцензія на медичну практику
licenziya_na_med_praktiku.pdf

Структура закладу
shtatnii_posadi.pdf
struktura_knp_mogiliv-podilskii_opsdd_vor.pdf

Основні види діяльності та послуги
1. Метою створення та функціонування Санаторію є здійснення медичної практики з організації та надання кваліфікованої спеціалізованої санаторно-реабілітичної допомоги хворим на активну і неактивну форму туберкульозу, що проживають у Вінницькій області та проведенню заходів з санітарно-гігієнічного виховання населення.
2. Основними напрямами діяльності Санаторію є:
2.1. Здійснення медичної практики відповідно до отриманої ліцензії;
2.2. Планове проведення лікувальної роботи, регламентованої медико-соціальними принципами;
2.3. Надання комплексного лікування з максимальним використанням кліматичних факторів та природних лікувальних ресурсів регіону, а також інших лікувальних і нетрадиційних методів відповідного лікування для скорочення періоду відновлення порушених функцій та запобігання переходу патологічного процесу у хронічний перебіг;
2.4. Розробка та впровадження нових ефективних методів діагностики, лікування та реабілітації, а також організації форм роботи передових санаторно-курортних установ;
2.5. Проведення аналізу ефективності лікування хворих на санаторному етапі;
2.6. Забезпечення високої якості та оперативного медичного догляду і сервісного обслуговування хворих;
2.7. Здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації медичного та обслуговуючого персоналу Санаторію;
2.8. Участь в організації та проведенні семінарів, науково-практичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, медичних рад, контроль за якістю лікувально-діагностичного процесу;
2.9. Зміцнення матеріально-технічної бази Санаторію та організація її експлуатації;
2.10. Додержання санітарно-епідеміологічного режиму;
2.11. Надання послуг населенню, в тому числі платних, у порядку, встановленому законодавством України;
2.12. Удосконалення взаємодії з іншими лікувальго-профілактичними установами з питань охорони здоров’я;
2.13. Медична практика, пов’язана з комплексом спеціальних заходів, спрямованих на поліпшення здоров’я хворих, підвищення санітарної культури, запобігання захворюванням, інвалідності та на діагностику, лікування хворих, що здійснюється особами, які мають спеціальну освіту;
2.14. Забезпечення якості надання послуг;
2.15. Забезпечення пацієнтів медичними виробами, лікарськими засобами, в т.ч. медикаментами, відповідно до призначень лікарів, засобами догляду та гігієни, відповідно до їх потреб;
2.16. Відбір та направлення хворих туберкульозом на медико-соціальну експертну комісію;
2.17. Систематичний контроль за надходженням, збереженням та використанням протитуберкульозних препаратів;
2.18. Придбання, перевезення, зберігання, відпуск, використання, знищення, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
2.19. Інша діяльність, що не суперечить законодавству України та Статуту Санаторію.