Управління спільної комунальної власності
  територіальних громад Вінницької області

Обласне бюро судово-медичної експертизи

Загальна інформація

Посилання на веб-сайт закладу


Інформація про заклад
Вінницьке обласне бюро судово-медичної експертизи

byuro.jpg (73.51 Kb)


Цілі діяльності

Судово-медична експертиза виконується згідно з Законом України «Про судову експертизу», процесуальним законодавством, іншими законодавчими актами, міжнародними договорами та угодами про взаємну правову допомогу і співробітництво, що регулюють правовідносини у сфері судово-експертної діяльності нормативними документами, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я (надалі МОЗ) України №6 від 17 січня 1995 р. та узгодженими з Верховним судом України, Генеральною прокуратурою України, Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України.

Судово-медична експертиза здійснюється на принципах законності, об'єктивності державними установами - бюро судово-медичних експертиз. До компетенції судово-медичної експертизи належить:

 • Експертиза трупів у випадках насильницької смерті.
 • Експертиза трупів при підозрі застосування насилля або з інших обставин, що обумовлюють необхідність такої експертизи.
 • Експертиза потерпілих, обвинувачених та інших осіб.
 • Експертиза речових доказів.
 • Експертиза за матеріалами кримінальних та цивільних справ.

Проведення судово-медичних експертиз здійснюється фахівцями державних установ судово-медичних експертиз МОЗ України. Фахівці державних установ судово-медичної експертизи повинні мати вищу медичну (фармацевтичну) освіту, пройти спеціальну підготовку з проведення судово-медичних експертиз та отримати сертифікат на звання судово-медичного експерта. Як фахівці судово-медичні експерти можуть залучатися у встановленому законом порядку до участі в початкових та інших слідчих діях: огляду трупів на місці події /знайдення/, ексгумації, вилучення зразків та інших.

Судово-медична експертиза проводиться згідно з постановою особи, що проводить дізнання: слідчого, прокурора, судді, а також за ухвалою суду. Особою, що проводить дізнання: слідчим, прокурором, суддею чи судом можуть бути призначені первинна, додаткова та повторна експертиза.

На судово-медичного експерта згідно з чинним законодавством покладається особиста відповідальність за проведення порученої йому експертизи. Права та обов'язки судово-медичного експерта при проведенні експертизи визначаються процесуальним законодавством України. При проведенні судово-медичної експертизи можуть бути присутні:

 • Слідчий (за винятком проведення експертизи особи іншої статі, коли це супроводжується її оголенням).
 • Обвинувачений та інша особа (тільки з дозволу слідчого).

Судово-медичний експерт має право на вилучення частин трупа, органів та тканин, крові, сечі, тощо для проведення судово-медичної експертизи без дозволу близьких родичів потерпілого або інших законних представників. Порядок вилучення і перелік частин трупа, органів та тканин, крові, сечі тощо, що вилучаються, визначаються Правилами проведення судово-медичної експертизи (дослідження) трупа в бюро судово-медичної експертизи, затверджених наказом МОЗ України № 6 від 17 січня 1995 р. Судово-медичний експерт має право на вилучення частин трупа, органів та тканин, крові, сечі, тощо для проведення судово-медичної експертизи без дозволу близьких родичів потерпілого або інших законних представників. Порядок вилучення і перелік частин трупа, органів та тканин, крові, сечі тощо, що вилучаються, визначаються Правилами проведення судово-медичної експертизи (дослідження) трупа в бюро судово-медичної експертизи, затверджених наказом МОЗ України № 6 від 17 січня 1995 р. Судово-медичний експерт з дозволу особи, яка проводить дізнання, слідчого, прокурора та суду має право бути присутнім при проведенні допитів та інших слідчих і судових дій, ставити запитання, що стосуються експертизи, особам, які допитуються. Висновок експерта складається у двох примірниках, один з яких одразу ж надсилається особі, яка призначила експертизу, а другий залишається в архіві бюро судово-медичної експертизи.

Висновок експерта складається у двох примірниках, один з яких одразу ж надсилається особі, яка призначила експертизу, а другий залишається в архіві бюро судово-медичної експертизи. Підміняти висновок експерта довідками та виписками, а також використовувати для складання цього документа незатверджені форми та бланки анкетного типу забороняється.


Статут закладу
Завантажити в форматі pdf

Структура закладу
Завантажити в форматі pdf

Основні види діяльності та послуги
Спеціалізована експертна установа проводить такі судово-медичні експертизи "дослідження" за завданням правоохоронних органів та судів:
 • судово-медична експертиза потерпілих, обвинувачених та інших осіб;
 • судово-медична експертиза трупів;
 • судово-медична експертиза речових доказів (судово-медична гістологія, судово-медична токсикологія, судово-медична імунологія, судово-медична цитологія, судово-медична криміналістика);
 • судово-медична експертиза за матеріалами кримінальних та цивільних справ.
Нормативні документи
Наказ МОЗ № 6
Ліцензія СГД

Звіти про діяльність бюро
2022 рік
Річний
2021 рік
Річний
2020 рік
Річний
2019 рік
Річний